Tanulni muszáj, kell és jó döntés. Aki tanul, azé a jövő, aki jól alkalmazza a megszerzett tudását, továbbfejleszti, az biztosan meg tud állni a talpán, biztosabb jövő elé nézhet. És a mi iskolánk egy olyan hely, ahol ezt a tudást meg lehet szerezni, el lehet indulni egy olyan sikeres pályán, ami megalapozza a sikerességet, az önbecsülést, a szakmai tudást.

Manapság sokat hallunk az iskolai rendszer átalakulásáról, a demográfiai hullámvölgyről. Ennek ellenéra a tanulni akarók száma nem csökken, legalábbis a Tokaji Ferenc Gimnáziumban nem. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a 2012. október elsején és harmadikán megrendezett nyílt napunkon. A hátsó aulánk teljesen megtelt, még a kikészített több száz szék sem volt elegendő az érdeklődő szülők és diákok fogadására. Az iskola profiljában kínált összes gimnáziumi és szakközépiskola oktatás iránt nagy volt az érdeklődés, a tájékoztatásokat adó tanárok rengeteg kérdést kaptak. Jó volt hallani, hogy egyre több az olyan diák, aki azért választja intézményünket, mert hozzánk járt a család többi idősebb tagja is, a szomszéd, az unokatestvér, rokon, ismerős. Azért választják a mi iskolánkat, mert a nálunk tanulók a tarisznyájukba tőlünk a hasznos tudást, nemegyszer bölcsességet, a nehéz körülmények közötti kitartás, és a harc képességét, az emberséget kapják, hiszen itt mi egy közel 800 fős nagy családot alkotunk, a saját értékeinkkel, hagyományainkkal, megújulási képességeinkkel.
Nagyon sok orvos, biológus, nyelvész, jogász, fizikus, építész, matematikus, informatikus került ki iskolánk falai közül, és óriási hagyományai vannak a pedagógia-művészetek oktatásának is. A gimnáziumi profilok keretében oktatott matematika, biológia, idegen nyelv, és a jövő tanévtől a belügyi-rendészet szak, továbbra is magas színvonalon, a kor követelményeinek és kihívásainak megfelelő új tantervekkel és eszközparkkal várja a tanulni vágyó diákokat. A környezetvédelmi, a pedagógiai, a rendészeti, és az informatikai szakközépiskolai oktatás állami megújításának keretében, a szakmai érettségi vizsga „kötelezővé” tételével iskolánk megelőzte korát, hiszen nálunk az eddigiekben is szinte kizárólagos volt a szakmai tárgyakból történő érettségizés. Jó volt hallani, hogy a szülők és a diákok tudatosan választanak bennünket, olyan szóbeli visszajelzéseket kaptunk, amely megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. A legtöbb hozzánk nyílt napra érkező 8-os diák már tudatosan kereste a nyílt órák lehetőségét, mert sok kollégáról már olyan információkat tudott, amikről a saját szemével is meg szeretett volna győződni. Jómagam is találkoztam olyan szülővel és diákkal, aki kifejezetten a laborjainkat szerette volna megnézni, mert ugyan más megyében él, de nagyon sokat halott már rólunk. Jó érzés volt ez hallani, és megerősített abban, hogy a választott utunk helyes.
Aki nálunk tanul és végez, az biztos tudással vághat neki a nagybetűs életnek. Ezt a bizalmat éreztük mi is a nyílt napon!

Pataki Zsolt
igazgatóhelyettes