A SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumának 20 tanulója Erdeiné Lukács Zita és Liszkai Judit tanárnők kíséretében a 2019. június 2-7. között Lengyelországban megrendezett 21. NEMZETKÖZI JUNIOR ÖKO-EXPERT PROJEKT-en vett részt. Ebben az évben a lengyel partneriskola, a Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie volt a házigazda.

A projekt keretében immár 21 éve együttműködő intézmények: Ausztria, Csehország, Lengyelország és Magyarország (s meghívott vendégként Szlovákia) egy-egy iskolájának kiválasztott tanulói 4 napon át együtt dolgoznak különböző környezetvédelmi témákon. A program egy olyan egyedülálló és nagyszabású lehetőség minden résztvevő diák számára, amely többek között segíti az idegen nyelvű kommunikációt, a környező népek kultúrájának megismerését és az együttműködést más ország diákjaival.

A projekthét idei témája a környezettudatosság erősítését célozta meg. A téma azért is volt fontos, mert segítette a diákok ökológiai szemléletének fejlődését, valamint hozzájárult ahhoz is, hogy tudatosabb állampolgárokká váljanak. Hosszabb távon ez nemcsak a saját, de közvetetten családjuk környezettudatosságát is formálja.

A lengyelországi partneriskola régiójának a sajátosságaira építve a projekt résztvevői öt fő témát jártak körül. A nemzetközi szakmai csoportok egyike a környező hegyvidékek biodiverzitásának védelmével foglalkozott. Ehhez kapcsolódóan a diákok a lúcfenyő monokultúra problémájáról is hallottak előadást, valamint vizsgálatokat végeztek, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az erdők állapotára. Egy másik csoport tagjai a régió ásványkincseinek hasznosítását tanulmányozták: meglátogattak egy mészkőbányát, s megvizsgálták annak környezetre gyakorolt hatásait, valamint egy bányatónál is végeztek méréseket. A harmadik team a sós forrásvíz fenntartható hasznosításának kérdéseit járta körül: a résztvevők ellátogattak egy sós vízzel működő uszodába és egy gyógyfürdőbe, így megtekintették a sós forrásvíz felhasználását és visszaforgatását a természetes készletbe. A negyedik témakör keretében a víz védelméről, a korlátozott vízkészletből eredő kihívásokról beszéltek, majd az Olza folyó forrásához és egy tűzoltóállomásra látogattak el. Foglalkoztak az ipari szennyvíz kezelésével és megvizsgálták, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a folyók vízszintjére és a vízkészletre. Az ötödik csapat környezetbarát állattartási módszereket ismert meg: egy nemzeti kutatóintézet kísérleti állomása és egy családi vállalkozás mutatta be, hogy milyen ökológiai módszerek használhatók a juhtenyésztés technológiájában.

A június 6-án tartott projektzáró rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rubi Zsoltné, a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárasszonya, Kovács Enikő a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója és Molnárné Tóth Erika intézményvezető. Ekkor került sor a szakmai csapatok tevékenységeinek és kutatási eredményeinek ismertetésére. A diákok prezentációi angolul hangoztak el. Ezt követően minden nemzet egy hangulatos produkcióval mutatta be iskoláját és országát.

A projekthét minden szempontból sikeres volt. A diákok jól érezték magukat, gazdag tapasztalatokat és sokrétű tudást szereztek. A szervezőktől csak pozitív visszajelzést és nagyon sok dicséretet kaptunk: a tanulók rendkívül felkészültek és nagyon ügyesek voltak, kiválóan beszéltek angolul és igazán kommunikatívan, aktívan vettek részt minden tevékenységben.

A projekthétre történő kiutazás költségeit a Szerencsi Szakképzési Centrum fedezte. A támogatásért óriási köszönet illeti intézményünk fenntartóját!