A 20 éves Junior Öko-Expet Projekt születéséről

A kezdetek 1992-ig nyúlnak vissza. Túl voltunk a rendszerváltáson, egy új iskolaépület építéséről álmodoztunk, eufórikus hangulatban a jövőt tervezgettük. Ma már tudjuk, hogy akkori lelkesedésünk, idealizmusunk reális alapokon nyugodott. Meg volt bennünk a teremtő erő a kitűzött célok megvalósításához. Ott volt alapnak az állandó megújulás képességével rendelkező, világra nyitott, innovatív nevelőtestület, a kreatív iskolavezetés, a támogató fenntartó önkormányzat, az új célok megvalósításáért rendíthetetlenül küzdő idealisták. Magamat az utóbbiak közé sorolom. 26 évvel ezelőtt bizony idealisztikusnak – vagy inkább illuzórikusnak – tűnhetett egy környezetvédelmi szakközépiskola felépítése, képzési profiljának megalkotása. Mégis belevágtunk a küzdelembe. Ahol csak lehetett bemutattuk a terveinket, elképzeléseinket. Igyekeztünk minél több támogatót szerezni, ügyünket minél szélesebb körben ismertté tenni. Így jutottunk ki Bécsbe, ahol az Alpha-Plan program keretén belül az osztrák állam támogatni kívánta a rendszerváltásban élenjáró országok hátrányos helyzetű régióit. Mivel a választásuk Tokajra esett, és a célkitűzések között a környezetvédelem fejlesztése is szerepelt, bemutathattam elképzeléseinket. Az iskolánk felépítéséhez, a pedagógiai program kidolgozásához szerettünk volna segítséget kapni. Ekkor találkoztam először Johann Zechner úrral, aki Yspertalban egy vadonatúj környezetvédelmi és környezetgazdálkodási szakközépiskolát hozott létre. Megkaptam a HLA (Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft) teljes dokumentációját, benne a részletes tantervet is. Ezt lefordítottam és megismertettem a nevelőtestülettel. Következő évben nyáron meglátogattam az yspertali iskolát. Zechner úr készségesen fogadott, mindent megmutatott és elmagyarázott. Ez annyira fellelkesített, hogy ősszel már egy kis delegáció látogatását is megszerveztem. Májer János polgármester úr, Dévald István igazgató úr és Szénási Tibor szaktanár tolmácsaként a helyszínen mutattam meg a működő intézményt. Hazafelé jövet már erős volt bennünk az elhatározás, hogy „ilyet, vagy ettől szebbet” kell létrehoznunk. És sikerült. 1996-ban felavattuk iskolánk új épületét. Adódott számunkra egy lehetőség, amivel élni kellett. Egyedi adottságú, művészi kivitelű épületünk lenyűgözte az avatáson díszvendégként résztvevő Zechner urat. Már akkor a további együttműködés lehetőségéről tárgyaltam vele. 1997-ben megrendeztük az yspertali iskola diákjai részére az első tokaji projekthetet. Ez minden reményen felül jól sikerült. Mind a diákok, mind a tanárok számára mai napig felejthetetlen élmény. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az elmúlt évben a hajdani diákok itt tartottak öregdiák találkozót. A projekt valamennyi régi helyszínét vezetésemmel újra bejártuk, felidéztük az emlékeket. Az 1997-es sikeres projekt egy nemzetközi, tokaji – yspertali projekt létrehozására ösztönzött bennünket. 1998-ban Yspertalban a tokaji és yspertali diákokhoz csatlakoztak Csehországból, Veseli-ből az ottani ökológiai középiskola (SOS – Szrední Odborna Skola) diákjai is. Közösen dolgoztuk fel a globális felmelegedés, a klímavédelem témakörét. Projekt, csoportmunka, angol és német munkanyelv, team-munka, prezentáció, kultúrműsor, iskolafenntartók találkozója, diplomáciai képviselet, média visszhang – még ma is beleborzongok, ha az akkor elvégzett munkákra gondolok. A projekt értékelésen rögzítettük a módszereket, kiiktattuk a gyenge pontokat, erősítettük az erősségeket. Megegyeztünk, hogy a következő projekt helyszíne a mi iskolánk lesz. Nálunk a víz témakörét már a három nemzet diákjai dolgozták fel csoportokban, angol és német volt a munkanyelv.  Angol nyelven folyt a prezentáció, három nemzet kultúrműsorának szólt a taps, három város polgármesterei lehettek büszkék intézményeikre. És a fejlődés nem állt meg. 2004-ben csatlakozott Lengyelországból Cieszyn középiskolája. Immár négy ország diákjai dolgoztak együtt a projektben. Újabb lendületet adott a fejlődésnek a 2004-ben Dr. Dankóné Patkó Kornélia vezetésével felállt új iskolavezetésünk. A jelentős tartalmi újítások (ECL nyelvvizsga hely, ECDL vizsgaközpont, CISCO hálózati akadémia, szervezett tehetséggondozás, stb.), az infrastrukturális fejlesztések, a norvég alapból megépített laboratóriumok, az energetikai környezetvédelmi fejlesztések olyan minőségi változást eredményeztek, hogy az eddig főleg az osztrák partnerek lelkes követőiből kezdeményezőkké léphettünk elő. Sok esetben a mi eredményeink elérését tűzték ki célul partnereink. A teljes nevelőtestület bevonása is megtörtént a projektbe. Minden évben más projektvezető és segítő nyelvtanár utazott a diákokkal a projekt helyszínére, ami természetesen minden évben másik országban – rotációban – került megrendezésre. Iskolánk szakmai, tartalmi munkájának egyik meghatározó értékévé vált a projekt. Igen izgalmas témákat dolgoztunk fel az elmúlt 20 évben. Csak itt Tokajban foglalkoztunk a víz témakörével, az idegenforgalom környezetre gyakorolt hatásával, a környezetterhelés mérésével és elemzésével, a helyi termékek előállításával. Hogy valamit jól csináltunk azt az is bizonyítja, hogy immár a 20. projekt megrendezésére kerül sor. Nem lenne ez így, ha nem álltak volna mellénk a régi – Johann Zechner, Dévald István, Laislav Honsa, Alicja Ziomber, Dr. Dankóné Patkó Kornélia – és az új – Gerard Hackl, Molnárné Tóth Erika, Iwona Bebek – igazgatók, a lelkes szaktanárok és diákok, a nyelvtanárok, a mindenkori fenntartók, a támogató intézmények, az anyagi alapokat sokszor biztosító pályázati lehetőségek. Egyik ötletgazdaként és elindítóként nagyon köszönök minden támogatást, és őszintén örülök annak, hogy a helyünkbe lépett fiatal kollégák éltetik, továbbviszik a projektet. Ehhez kívánok minden részvevőnek erőt, kitartást, jó egészséget és nagyon sok sikert!

Dr. Dankó József egyik ötletgazda, projektmenedzser


Thoughts on the beginning of the twenty-year-old Eco-Expert Project

 

The history of the eco-project dates back to 1992. Just after the change of the political system we were dreaming about constructing a new school building and about a promising future. Today we know that our enthusiasm and idealism in those days were established. We had the creative power to realize our objectives. As a basis we had an open-minded and innovative teaching stuff, a creative school management, a supporting local government and ambitious idealists struggling for achieving new goals. I consider myself such an idealist. 26 years ago constructing a new environmental school building and establishing a secondary school educational curriculum might have seen too delusory. Yet, we started our struggle for that. We grabbed every opportunity to present our plans and ideas. We tried to gain more and more supporters. We travelled to Wien because in the frame of the Alpha-Plan the state of Austria intended to support some disadvantaged regions. As Tokaj had been chosen I got an opportunity to present our plans. That was the first time when I met Mr Johann Zechner, who had established a brand new environmental protection and nature management secondary vocational school: the Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft. I received the HLUW’s entire documentation, including the detailed curriculum. Next summer I visited the school of Yspertal, where Mr Zechner showed me round and explained everything. It made me so enthusiastic that in the autumn I organized a trip to Yspertal for a small delegation: Mr János Májer, the former mayor of Tokaj, Mr István Dévald, the former director of Tokaji Ferenc Secondary School and Mr Tibor Szénási, a science teacher, who gained much inspiration on the spot. In 1996 our dream came true and the builing was constructed and we had our new school’s ribbon cutting ceremony. Mr Zechner as a guest of honour was fascinated by our unique and artistically constructed school building. At that time we were discussing about possible forms of future cooperation.  In 1997 the first project week for students of Yspertal was organized. It was a success beyond our expectations and has remained an unforgettable experience for students and teachers. Its greatest evidence is the fact that last year the former students came back to Tokaj to have their class reunion here. I was asked to be their leader again and we took the same route to visit the first project’s venues. The great success of the 1997 project inspired us to establish an international, project. In 1998 in Yspertal some Czech students from Veseli Ecological School joined the Austrian and Hungarian teams. We worked together on the topic of global warming. Project, team work, communication in English and German, presentation, cultural performance, meeting of school maintainers, diplomatic representation and reports in the  media – elements that make me tremble even today if I recall the achievements of those days. We decided to organize the next project in Tokaj, where the topic of water was elaborated by teams of students representing three nations. The presentations were in English, three nations’ cultural performances were received with great applause and three towns’ mayors could have been proud of their institutions. Yet, the development hasn’t come to an end. In 2004 “Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych” from Cieszyn, Poland became the fourth project partner, so students coming from four nations worked together.  A new source of power came from the new management of Tokaj school as in 2004 Mrs Dr Dankó Kornélia Patkó became the headteacher. Besides the significant innovations (ECL, ECDL exam centre, CISCO Networking Academy, a systematic way of talent support etc.), infrastructural developments, high-tech laboratories financed by the Norway and EEA Grants, environmental energetics improvements indicated qualitative changes. The entire teaching staff got involved in the project. Every year different professional and language teachers accompanied the students to the projects. The eco-project has become a significant element of our school’s professional work. We elaborated very exciting topics in the past 20 years. In Tokaj we focused on issues connected to water, how tourism affects the environment, environmental load and local products. The 20th eco-project is to be organised, so we are on the right track . It might happen because the project was supported by the participating schools’ former headteachers – Mr Johann Zechner, Mr István Dévald, Mr Ladislav Honsa, Mrs Alicja Ziomber, Mrs Dr Dankó Kornélia Patkó – and present headteachers – Mr Gerhard Hackl, Mrs Molnar Erika Tóth, Mrs Iwona Bebek – devoted teachers, zealous students, supporting school maintainers, sponsor institutions, applications and funds providing the financial resources.

As one of the originators and initiators of the eco-project I express my gratitude to everybody who supported programme in any ways. I am really glad that the project is sustained and developed by those young colleagues who have taken over this job from us. I wish all the participants much energy, persistance, good health and success to achieve the objectives of the projec

Dr. József Dankó one of the initiators and project managers