Ösztöndíj folyósításhoz szükséges adatok megadása /hamarosan

2020. január 1-én lépett hatályba a 2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről, amely alapján 2020. szeptember 1-én kezdődő tanévben a szakképzésbe belépő tanulók már az új jogi szabályozás alapján kezdik meg tanulmányaikat.

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítéseket helyét a szakképzési törvény végrehajtási rendeletében megjelent Szakmajegyzék váltja fel. Az új Szakmajegyzék, amelyben 25 ágazathoz tartozó 174 szakma szerepel, tartalmazza a képzés idejét, az egyes szakmákhoz tartozó, a tanulók által választható szakmairányokat, valamint megmutatja a szakmák közötti átjárhatóságot ágazaton belül. Az úgynevezett alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni szakképző iskolákban vagy technikumokban.

  • Technikum, amely a minőségi szakmai oktatás helyszíne lesz, ahol technikusi szakképzettség szerezhető az érettségi mellé. Ennek ideje öt-, néhány esetben hat éves időintervallumot ölel fel.

A megváltozó szakképzési rendszerben a képzés első időszakában, a rokon szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet majd elsajátítani. Az alapozó képzés után egy ágazati alapvizsga letételét követően kell a tanulóknak választaniuk a tanulható rokonszakmák közül, a 10. évfolyam elvégzését követően.

A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú továbbtanulásnál. 

 A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik, a szakképzésben tanulók tanulmányaik idején pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet XV. fejezet „A tanuló juttatásai „ az irányadóak.

Az alábbi táblázat is mutatja, hogy a 9. évfolyamon technikumban tanulók 2020/2021 tanévben havi 8.050,-Ft. ösztöndíjra jogosultak.

JUTTATÁSOK 2020-BAN a szakképzésben tanulóknak

ALAPJA a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, amely 2020. január 1-jével 161.000 Ft.

ÁGAZATI ALAP OKTATÁS
ÖSZTÖNDÍJ
TECHNIKUM
(9. évf.) HAVONTA
alap %-a összege
2020-ban
5% 8 050 Ft
SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS
ÖSZTÖNDÍJ (havonta, nem duális képzés esetén)
tanulmányi átlag alap %-a összege 2020-ban
2,00-2,99 5% 8 050 Ft
3,00-3,99 15% 24 150 Ft
4,00-4,49 25% 40 250 Ft
4,49 < 35% 56 350 Ft
RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS
HAVONTA
tanulmányi átlag alap %-a

összege
2020-ban

3,5 < 20% 32 200 Ft