Intézményvezető
Molnárné Tóth Erika2012-
Az iskola igazgatóhelyettesei:
Pataki Zsolt2012-
Horváthné Bócsi Ildikó2012-
Dévaldné Orosz Beatrix2013-
Kollégiumvezető:
Ladinszki Tüne2010-
Az iskola tanárai:
Agócs Miklós2005-informatikaosztályfőnök, 11. F CISCO Akadémia vezetője
Agócs-Jáger Erika2006-történelemkönyvtáros
Asztalos Ildikó2008-matematika, informatikaosztályfőnök, 9. E
Balogh Gáborné1984-testnevelésosztályfőnök, 9. C munkaközösség-vezető
Berziné Takács Ágnes2001-magyar nyelv és irodalom, pszichológiafejlesztőpedagógus
Bogdán József1986-angol nyelv, történelemosztályfőnök, 9. A
Csáki Gabriella2004-német nyelv, francia nyelv
Csejoszki Mihály2013-nevelőtanár
Csupernyákné László Olga1994-nevelőtanár
Dávid Zoltán2011-testnevelés, földrajzosztályfőnök, 10. E
Demján Szabolcs2013-történelem, földrajz
Derecskei Sándor2003-angol nyelviskolai diákönkormányzat patronáló, osztályfőnök 14. W
Derecskeiné Nagy Mária2000-angol nyelvosztályfőnök, 11. D
Dévaldné Orosz Beatrix1992-történelem, társadalomismeretigazgatóhelyettes, osztályfőnök, 12. A
Dobrosi Ágnes2001-német nyelvgyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, 10. D
Erdeiné Lukács Zita2012-kémiaosztáyfőnök, 10. B
Erdős Zoltán2000-informatika, fizikaosztáyfőnök, 10. C ECDL vizsgaközpont vezető
Erdősné Hornyák Zsuzsanna2001-
Fakla Ida1999-biológia, környezetvédelemmunkaközösség-vezető, osztályfőnök, 11. C
Feketéné Csoma Gabriella2013-német nyelv, testnevelés
Gaál Erika1990-nevelőtanár
Gintner Tamásné Hornyák Ágnes2004-magyar nyelv és irodalom, pedagógiaosztályfőnök, 10. A munkaközösség-vezető
Gógné Liszkai Judit2011-környezetvédelemosztályfőnök, 14. Kv
Gulyás Zoltán2012-magyar nyelv és irodalom, történelem
Gyüre Levente2007-testnevelés
Hadzsi Hajnalka2013-biológia, környezetvédelem
Horváthné Bócsi Ildikó1997-angol nyelvigazgatóhelyettes
Dr. Jánosné Petruska Magdolna1977-magyar nyelv és irodalomosztályfőnök, 12. F
Jász István1991-nevelőtanár
Juhász Zsolt2013-matematika, informatika, testnevelésosztályfőnök, 9. F
Kamenyiczki Gábor2008-matematikaosztályfőnök, 11. E
Kecskés Istvánné2013-nevelőtanár
Keresztúri Zsuzsa2013-magyar nyelv és irodalom, történelem
Kónya-Botrágyi Mária2004-
Kunné Hubai Gyöngyi1990-matematika, kémiaosztályfőnök, 11. B
Ladinszki Tünde2000-gazdasági ismeretkollégiumvezető
Májer Jánosné Arday Otilia1995-angol nyelv
Majoros Cecília2013-rajz és vizuális kultúra
Dr. Makóné Kontra Julianna2008-magyar nyelv és irodalom, néprajzosztályfőnök, 12. D
Mihalik-Máté Krisztina2012-
Molnár Béla2012-testnevelésosztályfőnök, 10. F
Molnárné Tóth Erika1993-pedagógia, gépírásigazgató
Nagyné Dóka Nóra2007-
Nagyné Veréb Ágnes2011-szakmai gyakorlat oktatásnevelőtanár kollégiumi diákönkormányzat patronáló
Négyesiné Fenyvesi Magdolna1989-angol nyelvECL nyelvvizsgahely titkára
Pataki Zsolt2001-biológia, környezetvédelemigazgatóhelyettes
Patakiné Litva Boglárka2001-német nyelvosztályfőnök, 12. C
Sipos Lívia2011-angol nyelv
Szabó Tamás2005-informatika, technikaosztályfőnök, 12. E CISCO Akadémia képzője
Szabolcsné Pásztor Mária1988-matematika, fizika
Szegedi Mária2005-angol nyelv
Szénási Tibor1988-biológai, kémia
Sztahora Beáta1999-matematika, informatikaosztályfőnök, 9. D
Takács Gergely2010-informatikanevelőtanár
Tóbiás Gábor2013-informatikaosztályfőnök, 13. Ht
Tokajiné Pekk Bernadett2009-
Tóth Attila2011-történelem, földrajzosztályfőnök, 12. B
Tóth Ferenc1986-matematika, fizikaosztályfőnök, 9. B munkaközösség-vezető
Tóth Gergő2014-nevelőtanár
Tóthné Móra Melinda1985-matematika, fizikaosztályfőnök, 11. A munkaközösség-vezető
Vida-Bényei Judit1995-
Boós Ferenc2012-belügyi rendészeti ismeretekóraadó
Klajné Patai Andrea2013-fegyveres szervek és vagyonvédelemóraadó
Nagy Csaba2011-belügyi rendészeti ismeretekóraadó
Kotánné Ördög Klára2013-ének-zeneóraadó
Kovács Józsefné2013-ének-zeneóraadó