A referencia-intézményi cím

 

Intézményünk 60 éves fennállása alatt mindig reagált az újonnan megjelenő társadalmi kihívásokra, s igyekezett a felmerülő igényeknek megfelelően átalakítani az oktatást.

2006-ban a HEFOP 3.1.3. „Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra” pályázat nyerteseként tantestületünk megismerkedett a legújabb tanulásirányítási, -szervezési eljárásokkal, a kooperatív tanulási-tanítási technikákkal, amit napjainkban is alkalmazunk pedagógiai gyakorlatunkban. Eredményeink elismeréseként lehetőségünk nyílt az Educatio 2008 Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is bemutatni a kooperatív módszerekben rejlő lehetőségeket.

Ugyanebben az évben a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai, Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye, a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet és a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet konzorciumot hozott létre és sikeresen pályázott a TÁMOP 3.2.2 „Megújuló pedagógia: Hálózati együttműködés Észak Magyarországon” projekt megvalósítására. A projekt elsődleges célja az volt, hogy a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködését kialakítsa, fejlessze.

Büszkék vagyunk arra, hogy az együttműködésre felkért öt középiskola közül az egyik a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, hiszen a konzorcium olyan partnereket keresett, amelyek egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkeznek, és ezt képesek átadni más intézményeknek. Ezen túl iskolánk még vállalta, hogy az egri Eszterházy Károly Főiskola gyakorló iskolájaként segíti a mesterszakos hallgatók képzését. Az erről szóló diplomát ünnepélyes keretek között 2010. november 24-én vettük át.

A referencia-intézménnyé válás alapfeltételei központilag jól körülhatároltak és szigorúak voltak. A referencia-intézmények különböző feladatellátási helyre pályázhattak. Intézményünk a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, valamint az ökoiskolai program alapján dolgozó intézmény területén esett át a minősítésen. A formai és szakmai előminősítés feltétele volt az intézményi fejlesztési terv összeállítása, valamint iskolai jó gyakorlatok kidolgozása és feltöltése a szolgáltatói kosárba. Iskolánk pedagógusai az alábbi jó gyakorlatokat dolgozták ki:

Felkészülés a kompetencia alapú érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalomból – kidolgozója Gintner Tamásné Hornyák Ágnes

Tanulói portfólió készítése magyar irodalom órán – kidolgozója Gintner Tamásné Hornyák Ágnes

Matematikai projekt témák – kidolgozója Tóth Ferenc

Matematikai játékok – kidolgozója Tóthné Móra Melinda

A környezeti kompetenciák fejlesztése az ökoiskolában – kidolgozója Dr. Dankó József

A helyszíni szemlét 2010. augusztus 26-án a regionális hálózatkoordinációs központok és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szakemberei végeztek, ahol a jó gyakorlatok bemutatására is sor került. A szemle eredményeként az előminősített referencia-intézményi címet megkaptuk. Tóthné Móra Melinda jó gyakorlatát a „Jó gyakorlatok az Észak-magyarországi innovatív intézmények kínálatából” című konferencia középiskolai szekciójában mutatta be az érdeklődőknek 2011. február 22-én Egerben. Előadása, a jó gyakorlatban megjelenő ötletei lenyűgözték a jelenlévőket.

2011. július 21-én sor került az intézményi fejlesztési terv módosítására és jóváhagyására, majd október 28-án benyújtottuk a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0508 jelű „A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a tokaji kistérség középiskolai referenciaintézménye” című pályázatot.

A támogatás megítéléséről 2012. március 21-én kaptunk értesítést. A projekt megvalósítására kilenc hónap áll rendelkezésünkre, a pályázat fenntartási időszaka 5 év.

A pályázat keretében lehetőségünk nyílik eszközbeszerzésre, valamint a referenciaintézményi léthez kapcsolódó pedagógiai, szakmai továbbképzéseken való részvételre. Ennek keretében 20 pedagógus vesz majd részt továbbképzésen, hogy teljesíteni tudjuk vállalásainkat, és képessé váljunk tudásunk, jó gyakorlataink átadására.

Felsőoktatási gyakorlóhelyként célunk, hogy minél több magas szintű pedagógiai, szakmai tudással, gyakorlati tapasztalattal engedjük pályára lépni a jövő tanárait.