A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a tokaji kistérség középiskolai referenciaintézménye
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0508

A TÁMOP -3.1.7 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton iskolánk 5.999.920 Ft-ot nyert.

 A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény.  A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

 Intézményünk elsődleges célja, hogy segítse esősorban a térség általános és középfokú oktatási intézményeit az innovatív oktatási szemlélet átvételében. Példát szeretnénk mutatni oktatási módszereink, tanulásszervezési eljárásaink módszertani újítások elterjesztése tekintetében, kiemelten a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan bemutató, és ökoiskolai program alapján dolgozó intézményként.

 A kompetenciák vizsgálata magával hozta a tudás újraértelmezését is, mivel az iskolában megszerzett tudás akkor lesz a társadalom számára is gazdasági érték, ha a valós életben felhasználhatóvá, alkalmazhatóvá válik. Az élethosszig tartó tanulás is a tudás új megközelítését helyezi előtérbe, nemcsak diákjaink, hanem a tanáraink számára is. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban zajló nevelő – oktató tevékenység minőség- és értékközpontú.

 Mindezek megvalósítása egy tanulóbarát, partnerközpontú, magas színvonalú és folyamatosan megújulni képes intézményi működést tett lehetővé.

 Jó gyakorlataink a következők:

 Jó gyakorlataink megtalálhatók az EDUCATIO – Szolgáltatói Kosár – Intézményi innováció – jó gyakorlatok listája menüpont alatt.