DIGITÁLIS TANANYAG ELÉRÉSE

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012 pályázat egyik részcélja a digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

Ennek következtében a pályázat keretein beül kötezelően megvalósítandó tevékenység az informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek valamelyikének megvalósításával:
– informatikai szakkör,
– informatikai munkakörben dolgozó vendégelőadó,
– digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
– nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése.

Amennyiben a pályázó intézmény tantestületi létszáma meghaladja a 30 főt, akkor az alábbi témáknál meghatározott elemek kiválasztása a fentieken túl kötelezően választandó.

A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás, valamint egészségfejlesztés megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése, akkreditált digitális tananyag beszerzése, valamint azon eszközök beszerzése, melyek a konstrukcióban megvalósítandó 4 tématerület feladataihoz szükségesek (pl.: laborfelszerelés, vegyszerek, sportfelszerelés és szabadidős tevékenységekhez, valamint egészségnaphoz, egyéb egészségfejlesztési programokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése).

Mindezen célok megvalósítása érdekében a Tokaji Ferenc Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumban a pályázat kereteiben TÁMOP 3.1.4-12 „Innovatív iskolák pályázat” keretében olyan komplex licence szolgáltatást kíván igénybe venni, mely az új Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelő elektronikus oktatási tartalmakat biztosít tanulói számára. A szolgáltatásokat az órai frontális oktatás keretében, valamint a tanulók önálló, például otthoni tanulását is támogatható módon biztosítjuk.

Az iskolai oktatáshoz illeszkedő, az oktatást és az egyéni tanulást is támogató digitális oktató anyagokat biztosítjuk. A tananyagtartalom a tananyaghoz illeszkedően új vagy kiegészítő tartalmakat nyújt, oktatási alkalmankénti (hozzáférésenkénti) bontásban.

Az iskola meghatározott számú alkalommal (tanóra, szakkör, fakultáció, stb.) és felhasználóra vonatkozóan online hozzáférést biztosít a digitális tananyaghoz. A tananyagok évfolyamonként legalább 50 db multimédiás elemet tartalmaznak (pl. animáció, film). Az iskola a digitális tananyagokat hálózati, internetes eléréssel biztosítja.

Az oktatási tartalmak licence szolgáltatását a szerződéses időszakban kell biztosítani az alábbi tantárgyakból és az egy tanévre vetített tervezett használati alkalmakkal számolva:

Tantárgy

Hozzáférések száma – mennyiség (alkalom/tanév)

Informatika 9. évfolyamok 2220
10. évfolyamok 2220
11. évfolyamok 2220
12. évfolyamok 2220
Fizika 9. évfolyamok 3330
10. évfolyamok 3330
Biológia 10. évfolyamok 6660
Kémia 9. évfolyamok 3330
10. évfolyamok 3330