Program Erasmus+

Pályázati kategória KA1 – Egyének tanulmányi / tanulási célú mobilitása

Pályázattípus KA102 – Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Pályázati év 2020

Pályázati kör 1

A projekt kezdete 01/07/2020

A projekt befejezése 31/12/2021

A támogatási szerződés száma: 2020-1-HU01-KA102-078099

 
A projekt címe Külföldi szakmai gyakorlaton a TFG-vel!
 
Partnerek: Option 2.0 – Plattform zur Stärkung der Zivilgesellschaf,  Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien,  Fotiadis Alexandro, N. LAKASAS – P.ARVANITIDIS S, Cooperative Bank of Serres
 
Küldetésünk, hogy tanulóinkat nemzetközileg is versenyképes színvonalon készítsük fel a jövő szakmai kihívásaira mindezt inspiratív környezetben, elhivatott és megújulni kész munkatársakkal.Hosszú távú célunk: iskolánk továbbra is Tokaj és környéke továbbtanulni szándékozó fiataljainak fellegvára legyen; tanulóinkat korszerű tanulási környezetben, kreatív és sokoldalúan felkészült pedagógusok oktassák, neveljék; a nemzetközi hálózatosodásnak köszönhetően interkulturális tudástranszfer részesei legyünk; mindennapi tevékenységünket áthassa a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem iránti elkötelezettség.Igényeink:– a 21. század elvárásainak megfelelő képesítésű abszolvenseket bocsássunk ki, akik képesek a gyorsan változó hazai és nemzetközi elvárásoknak megfelelni,– a tanulóink felismerjék a bennük rejlő lehetőségeket és azokat képesek legyenek továbbfejleszteni,– korszerű, nemzetközi szintű szakképzést nyújtsunk,– tanulóinkat a szakmai igényességére, nyitottságra neveljük,– iskolánk a nemzetközi projekteknek köszönhetően egy nemzetközi hálózat tagjaként európai tudást és kultúrát sajátíthasson el és adhasson át,– iskolánk az ismeretek átadásának és az emberi kapcsolatok sokféleségének olyan színtere legyen, melyet a tanulók és tanárok együttA kitűzött célokat külföldi szakmai gyakorlaton való részvételi lehetőség biztosításával értük el a következők szerint:
Célországok: Görögország, Ausztria
Résztvevő tanulók:– SPORT ágazatban tanuló – regeneráló balneoterápiás masszőr –– INFORMATIKA ágazatban tanuló – infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető– KÖZGAZDASÁG ágazatban tanuló – irodai titkár
A szakgyakorlatok időpontjai:– Görögország: 2021.10.08.-28., 12 tanuló, 2 kísérő tanár– Ausztria: 2021.08.22-09.11., 12 tanuló, 2 kísérő tanár
A mobilitás hossza: 3 hét (21 nap)