A „Közösen a tokaji kistérség gyermekeiért” TÁMOP-3.3.7-09/1-2010-0005 pályázat keretében 2014 júniusában a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tehetséges tanulói tovább gyarapíthatták tudásukat és tapasztalataikat. A „Nyelvtudással és a Szaktudással és tapasztalatokkal a jövőért” programok nagyszerű lehetőséget kínáltak a hátrányos helyzetű régiónk tehetséges diákjai számára, hogy maradandó ismereteket és élményeket szerezzenek.

„Szaktudással és tapasztalatokkal a jövőért” című tábor tehetségfejlesztő műhelyeinek munkája

A 2014 júniusában megszervezett táborban az informatika-robotika, a komplex művészeti és a komplex természettudományos műhelyekben folyt nagyon komoly szakmai munka. Mindhárom szakterületen a 9., 10. és 11. évfolyam érdeklődő, az adott tagozat osztályába járó, vagy teljesen más típusú képzésben részesülő diákok egyaránt képviselték magukat. A különböző évfolyamok szaktárgyi és empirikus tudása nyilvánvalóan különböző volt, így a tábor ideje alatt a feladatokat úgy kellett meghatározni, hogy mindenkinek sikerélménye legyen.

Az informatika-robotika műhelyben tevékenykedők a tábor első részében a LEGO NXT robotok építésével és programozásával foglalkoztak. Minden diáknak nagy élmény volt. Az építésnél többször megjegyezték, hogy nem is emlékeznek, mikor legóztak utoljára. A munkát párokban végezték, a tapasztaltabb építők mellé kerültek a robotokkal most ismerkedő tanulók. A robotok programozása is egy új terület volt számukra, hiszen a rendes tanítási óra keretében ezzel nem találkoznak, sőt a 9. évfolyamos diákok még programozni sem tanultak, így számukra az alapoktól kellett kezdeni. Szerencsére fogékonyak voltak az új dolgokra, így sikerült remek munkákat elkészíteni.

Az NXT robotok után egy komolyabb eszközzel ismerkedhettek meg: a NAO robottal, melyet a Nyíregyházi Főiskolától kaptunk kölcsön. Nagy öröm volt a diákok számára a teljesen humanoid jelleggel rendelkező robottal való találkozás. A robotot a Chorgraphe programmal vezérelték mely a robot összes motorját képes irányítani. Így sikerült egy kisebb zenés-táncos koreográfiát készíteni a robottal. Ezt a kész produkciót a tábor többi munkacsoportjával is megosztották a diákok, s óriási sikert arattak.

A komplex művészeti műhely számára a tábor lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők olyan technikákat is kipróbáljanak, és olyan helyekre kiüljenek, amelyre nincs lehetőség a tanórákon. A szakmai programok egy része alatt együtt dolgoztak a robotikás diákokkal, így sokat gazdagodtak egymás szaktudása, látásmódjának megismerése által. Lehetőségük volt kimenni az iskola tetejére, ahol az épületeket a perspektivikus ábrázolás madártávlati nézőpontjából szemlélhettek és örökíthettek meg. A diákok nagyon nehezen boldogultak ezzel a kihívással, de műhelyvezetőjük mindenkinek elmagyarázta, hogyan mérhető és szerkeszthető a látvány.

Másik fő feladatuk az újságokból kitépett portrék folytatása volt. A közös munka jegyében műhelyvezetőjük szerette volna, ha robotosabb a stílus, de így is nagyon jó munkák születtek.

Próbáltak egyszerű stenciles graffitiket készíteni festékspray használatával. Ezek nagyon jól sikerültek és inspirálták a résztvevőket az otthonuk díszítésére.

A közös kirándulásunk alatt a Szépművészeti Múzeumban az irodalom és a festészet kapcsolatáról és a különböző képzőművészeti műfajokról halhattunk ízelítőt, ahol kiemelkedő szerepet kaptak a jelképek, szimbólumok, s ott pasztellel rajzolhattunk egy olyan csendéletet is, amelyet mi állítottunk be.

A komplex természettudományos műhelyben tevékenykedők szintén rendkívül érdekes tapasztalatokra tettek szert. Elméleti ismereteiket rendszerezték és bővítették, prezentációkat készítettek, terep- és laborgyakorlatokra mentek, kísérleteket végeztek a műszeres és a folyadékos laboratóriumban. A hulladék-analítikai laboratóriumban megismerkedtek a legkorszerűbb eszközökkel: az atomabszorpciós spektrométerrel, TOC mérővel, s a többi nagy értékű műszerrel.

Mindhárom műhely tagjainak tudása és tapasztalatai sokat gyarapodtak a tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozások alatt, miközben úgy érezték, nem tanulnak, csak szórakoznak.

„Nyelvtudással a jövőért” tábor tehetségfejlesztő műhelyeinek munkájáról

E tábor tevékenységei az angol nyelvi, német nyelvi és a humán területen működő tehetségfejlesztő műhelyekhez kapcsolódtak. A két idegen nyelvi műhely a középfokú nyelvvizsga megszerzését tűzte ki célul. Mivel ez sokaknak sikerült, a nyelvi műhelyek tagjai a táborban tovább mélyítették nyelvtudásukat, s felsőfokú nyelvvizsgára és ezzel egy időben az emelt szintű érettségire készültek. Sok esetben tapasztaljuk, hogy a felsőfokú, azaz a KER skála C1 szintje nem csupán a nyelvhasználat komplexitásában és szókincsében jelent különbséget a B2 szinthez viszonyítva, hanem a szóba kerülő és kifejtendő témák tekintetében is. A tábor tehetséggondozó műhelyfoglalkozásain olyan inter-kurrikuláris, tantárgyakon átívelő témakörökkel foglalkoztunk, melyek nemcsak a nyelvvizsga miatt fontosak, hanem mert a felnövekvő generáció tagjainak el kell gondolkodniuk, s véleményt kell formálniuk a jelen és a jövő problémáival, kihívásaival kapcsolatban. Fontos, hogy felelős állampolgárokként és leendő döntéshozóként legyenek rendszerezett, átgondolt és világos elképzeléseik és válaszaik a világ és az emberiség égető kérdéseire. Azért jártuk körbe azokat, hogy több nézőpontból halljanak, olvassanak az adott kérdéskörről, majd ezeket felhasználva és a szükséges szókincset és szakszavakat elsajátítva képesek legyenek a probléma tárgyilagos és több szempontú bemutatására és saját véleményük kifejtésére írásban és szóban. Így, mind a receptív, mind a produktív készségeket fejlesztve, a szókincset bővítve, a kifejezésmódot pontosítva és színesítve rendkívül elgondolkodtató témákkal foglakoztunk. Több aspektusból körbejártuk a környezetvédelem, az orvosi és bioetika, az agykutatás és a génmódosítás problémakörét, sokat foglalkoztunk a globalizáció, az urbanizáció és a fogyasztói társadalom mibenlétével, megismerkedtünk az Európai Unió történelmével, s az informatika-robotika műhely tevékenységéhez kapcsolódva – hiszen mindenkit elbűvölt a NAO robot – alaposan elmélyültünk a mesterséges intelligencia, a tudomány és a technikai vívmányok, a kutatók és tudósok felelősségének a tárgykörében. Mindezt változatos és érdekes szóbeli feladatokkal igyekeztünk aktív tudássá tenni, így volt csoportok közötti és egyéni vita, érvelés, szerepjátékok, panelbeszélgetés és számos esszé is született e témákkal kapcsolatban.

A humán tehetséggondozó műhelyben kultúrtörténeti áttekintéssel párhuzamot vontak a magyar és a kínai kultúra bizonyos szegmensei között Tan Jiani anyanyelvi kínai tanár segítségével, aki a tábor tematikájának jegyében a kínai nyelvet is közelebb hozta a résztvevőkhöz.

A „Nyelvtudással, szaktudással és tapasztalatokkal a jövőért” című táborok gazdagító és közösségépítő tevékenységei

A táborokban a komoly szakmai munka mellett tartogatott feledhetetlen élményeket is. Ezeket a gazdagító programokat a két tábor: a „Nyelvtudással és a Szaktudással és tapasztalatokkal a jövőért” résztvevői közösen végezték, de úgy állítottuk össze, hogy minden műhely tagjainak az érdeklődéséhez illeszkedjenek, s ugyanakkor mindenki számára élvezetes és emlékezetes utazások és tevékenységek legyenek. Így a tudás gyarapítása és mérése mellett jóízűeket nevettek a csapattagok, s igazán színvonalas prezentációkat és produkciókat mutattak be. A műhelyfoglalkozásokon túl a NAO-robottal is megismerkedtünk, s a laikusok csak ámultak a képességein, illetve a robot számára programot író táborozók tudásán.

A tábor keretében egy meglehetősen hosszú, de rendkívül tartalmas utazásra is vállalkoztunk. Korán indultunk Budapestre, hogy minél több program beleférjen a napba. Először a Csodák Palotájába mentünk, ahol a táborozók számos varázslatos dolgot, fizikai törvényszerűséget tapasztaltak meg. Részt vettünk egy Öveges-termi ismeretterjesztő előadáson is, ahol Tóbiás Gábor műhelyvezető önkéntes tesztalanyként is szerepet vállalt, a diákok nagy örömére. Ezután szintén a Camponában található Tropicariumban tanulmányoztuk a cápákat, egzotikus halakat. Rövid ebédszünet és buszos városnézés után átmentünk a Szépművészeti Múzeumba, ahol két csoportban múzeumpedagógiai foglalkozások részesei voltunk. Az állandó kiállítás tárlatvezetése mellett az egyik csoport az irodalom és képzőművészet, a másik a különböző képzőművészeti műfajok témakörében bővíthette ismereteit, majd kreativitását is kibontakoztathatta a kézműves foglalkozásokon. Ezt követően a Hősök Terén megnéztük a monumentális szobrokat, s elsétáltunk az Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Ráth György Múzeumba. A napi program zárásaként az Időkerékre és a Városliget nevezetességeire vetettünk néhány pillantást, majd buszra szálltunk, s indultunk vissza a bázisunkra, Tokajba.

Bízunk benne, hogy a jövőben is lesznek pályázati források arra, hogy „Nyelvtudással és a Szaktudással és tapasztalatokkal a jövőért” táborokhoz hasonlóan a hátrányos helyzetű régiónk tehetséges diákjai lehetőséget és segítséget kapnak arra, hogy maradandó tudást és élményeket szerezhessenek.