Oktatás ágazat

Ajánlott azon nyolcadikosok számára, akik szívesen részt vesznek gyermekek, fiatalok nevelésében, segítésében és fejlesztésében.

Jellege: 5 évfolyamos, nappali képzés

Idegen nyelv: angol, német

Felvételi kérelmek elbírálása: 7. év végi, 8. félévi tanulmányi eredmény, művészeti tanulmányi területen egyéb készségek, képességek mérése: kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése, választott vers vagy prózarészlet elmondása, motivációs beszélgetés eredményének figyelembevételével.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Pontszámításnál figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem

 Megjegyzés: kollégiumi férőhely biztosított, tehetséggondozás

Az ágazathoz kapcsolódó megszerezhető szakmai képesítés:

  • Oktatási szakasszisztens képesítés megszerzésére van lehetőség: Köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

Tanulmányi terület kódja: 0211
Megnevezése: Oktatás ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: Oktatási szakasszisztens
Jellege: 5 évfolyamos
Idegen nyelv: Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálása (1) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény)
(2) Egyéb készségek, képességek mérése: kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése, választott vers vagy prózarészlet elmondása, motivációs beszélgetés eredményének figyelembevételével.
Elérhető (hozott) pontszám maximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincs
Tervezett létszám: 32 fő