Kollégiumunk a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola intézményegységeként működik, melynek mindenkori vezetője az iskola igazgatója. Kollégiumunk élén a kollégiumvezető áll, aki a pedagógiai elveinek megfelelően irányítja, ellenőrzi és értékeli az itt folyó munkát. A kollégium 9 fős nevelőtestületét a kollégiumvezető, valamint a nevelőtanárok alkotják. Intézményünk az iskolával szemben, közvetlenül a Tisza-parton helyezkedik el. Koedukált kollégiumként 270 tanuló elhelyezését tudjuk biztosítani. 2011-től csak az iskolánk diákjainak biztosítunk kollégiumi ellátást. 4 lány és 4 fiú csoport szervezésére van lehetőségünk. A csoportok heterogén összetételűek.

Különleges kiképzésű zárt belső udvar, étterem, társalgó, stúdió, szintenként négy tanulóhelyiség szolgálja a 3-4 ágyas szobákban lakó tanulóink kényelmét.

A történeti és fejlesztési áttekintés

A gimnázium alapításával együtt szerveződött a diákotthon is, hogy szállást adjon a távolabbi településekről érkező diákoknak. Új lakók foglalták el az iskolához közeli Rákóczi-Dessewfy kastélyt 1952 szeptemberében. Koedukált intézményként kezdte meg a működését, és az is maradt a 80-as évek elejéig. A lakóink közül a fiúk létszáma fokozatosan elapadt, a lányoké pedig alaposan megnőtt az óvónői szakközépiskolai osztályok felfutásával.

Az épület annak ellenére, hogy szép, történelmi jellegű műemlék, mégsem volt a célnak megfelelő. Az első perctől kezdve sok gondot okozott az épületek célszerű átalakítása, otthonosabbá tétele, ugyanakkor a műemlék jelleg megőrzése. 1960-ra a zsúfoltság, a helyhiány egyre nyomasztóbbá vált. Ekkor kezdődött néhány bővítés: egy 75 m2 alapterületű társalgó épült, amely ebédlőként is funkcionált. Elkészült a teljes területet körbevevő kerítés, sportolási lehetőséget biztosítottak, az ebédlőt és a konyhát felújították. 1975-től néhány éven át az elavult bútorzat, a 80-as években a két főépület tetőszerkezetének cseréjére került sor, aztán az elektromos hálózat és a vízvezetékrendszer teljes felújítását kellett megoldani.

A mostoha körülmények azonban nem gátolták az intézet alapvető feladatainak elvégzését. A kollégium fő feladatának tekintette az iskolai oktató-nevelő munka segítését. A gimnázium és a kollégium kapcsolata a kezdetektől állandó és baráti volt. Ezt az együttműködést jellemezte a kölcsönös segítségnyújtás, a teljes pedagógiai egyetértés, elvárás és a folyamatos munkakapcsolat. A nevelőtanárok szinte mindegyike óraadó tanárként is dolgozott az iskolában, a szaktanárok pedig esetenként korrepetálni jártak a kollégiumba, rendszeresen látogatták a csoportfoglalkozásokat, rendezvényeket, és ha kellett nevelőtanárként is besegítettek.

A Ságvári Endre Diákotthon 1962-ben eredményes munkája alapján elnyerte a kollégiumi rangot. A diákotthon, majd a kollégium karaktere fokozatosan alakult ki. A régi hagyományokra támaszkodva létrejött a diákönkormányzat, amely egyre nagyobb szerepet vívott ki magának a csoportok és az egész közösség életének megszervezésében, irányításában. 1970-ben a megyei kollégiumok közötti versenyben első helyezéssel értékelték a Ságvári Endre Kollégium, illetve diákönkormányzat tevékenységét. 1988-ban már biztossá vált, hogy belátható időn belül felépül a régóta vágyott új kollégium.

Az átköltözés, az új élet 1990. szeptember 1-jén kezdődött. A tanulók végre birtokba vehették az épületet, amely boltíves ablakaival, árkádos folyosóival középkori hangulatot áraszt.

1991. január 1-től megváltozott az intézmény neve is: Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium. Az épület előtt áll a legnagyobb magyar szobra, Veres Gyula Alpár művésztanár munkája, az épület falánál pedig a Török Ibolya által készített dombormű látható.

Az intézmény beindulása óta egészen 2011-ig két középiskola tanulói laktak az épületben: a gimnáziumi diákokon kívül a Mezőgazdasági Szakképző Iskola növendékei is itt nyertek elhelyezést.

Városunk Önkormányzata az intézmények működtetésének racionalizálását határozta el, mely elkerülhetetlen szerkezetváltással járt együtt, így az 1952-ben történt alapításától önállóan működő iskola és kollégium összevonásra került. 1996. július 1-től közös igazgatással működik.

A közoktatásban bekövetkezett változások szükségessé tették a kollégiumi nevelés változását is, ezért a 2001-ben kiadott Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján átdolgoztuk a kollégium pedagógiai programját.

A kollégium mind a tanulók, mind az idegenforgalom miatt erős igénybevételnek van kitéve, folyamatos karbantartásra, felújításra szükség van. Minden alkalmat megragadunk, hogy korszerűsítsünk és a kor követelményeinek megfelelő környezetet teremtsünk kollégistáink számára.

2004 júliusában a vizesblokk felújítására az önkormányzat 2 millió forintot biztosított. A munkálatok augusztus elejére befejeződtek. Sor került 7 zuhanyzóhelyiség teljes felújítására, valamint 4 tanuló helyiség is új arcot kapott, amelyeket a szakképző évfolyamra járókkal közösen használunk.

Rendhagyó módon „Fesd ki a szobádat!” akciót hirdettünk. A festéket, eszközöket mi adtuk, a munkát esetenként a szülők segítségével a diákok végezték. Több mint 60 szoba készült el, amit szakemberek segítségével a földszinti diák szobákban folytattunk. Az önkormányzat közreműködésével 22 új heverő és 6 db emeletes ágy beszerzésére került sor. Az itt található 6 szoba így alkalmassá vált a tanítási időben felmerülő szállásigények biztosítására. Az önkormányzat további támogatásával 2010-ig sikerült 150 új ágyat beszereznünk, így végleg leselejteztük a régi kollégiumból áthozott ágyakat.

A fejlesztésekkel lépésről lépesre haladunk versenyképességünk megőrzése érdekében. Hálózatfejlesztést hajtottunk végre, így a számítástechnika terem minden gépén elérhetővé vált a világháló. A fejlesztés eredményeként az iskolai oktatásba is bevonható az itt kialakított géppark. A könyvtárból klubszobát hoztunk létre a csoportfoglalkozások és filmklub számára. Régi igénye volt a diákságnak egy stúdió létrehozása, melynek nem volt meg a helye. A gazdasági ügyintéző irodája átköltözött a gimnázium épületébe, ezzel lehetőségünk nyílt a stúdiót berendezni.

A kollégium társalgójában a fotelek teljesen elhasználódtak 1990 óta, ennek cseréjére is sor került.

A következő tanévben is folytatódott a megújulás. Költségvetési támogatásból megtörtént az étterem bútorzatának cseréje. A gyakori beázások szükségessé tették az étkezde tetőszerkezetének lefedését és szigetelését. A szabadidős tevékenységek körét bővítettük, mikor kialakításra került a „Bio” büfé. Hamar bővítésre is sort kerítettünk: a folyosóajtó áthelyezéssel konyhát csatoltunk a büféhez. Néhány évvel később már falakat is bontottunk a megnövekedett helyigény miatt.

2007-2008-as tanévben is próbáltuk a tárgyi feltételeket javítani. Ebben volt nagy segítségünkre a CHINOIN Zrt. adománya. 18 db Pentium 4-es számítógépet monitorral együtt ajándékozott a kollégiumi számítástechnikai terem korszerűsítésére.

A tárgyi feltételek gazdagításának egyik forrása a pályázatok írása. A kollégiumi testület mindig megragadta a pályázati lehetőségeket.

Pályázati forrásból bővítettük a büfé felszerelését a Vállalkozás 2000 alapítvány jóvoltából.

2007-től folyamatosan nyújtottunk be pályázatot a Kolloka Oktatásért Közalapítvány felhívásaira. Pozitív elbírálásban volt részünk több alakalommal. Támogatták, hogy az épület frekventált helyeit biztonsági kamerákkal lássuk el, 60 db hűtő vásárlását, a tanuló termekbe fehér tábla vásárlását. Sikeresen pályáztunk az informatikai eszközpark bővítésére, amely 24 asztali számítógépet, monitorral és új számítógép asztalokat jelentett. Kialakításra került még egy informatika terem a kollégiumban, így két számítástechnika terem segíti az önálló tanulást, a csoportfoglalkozásokat, a Sulinet Digitális Tudásbázis használatát, a szabadidő hasznos eltöltését. Pályázati segítséggel hoztuk létre a kollégium új stúdióját a hangtechnikai eszközökkel, speciális bútorzattal, szobánként megoldva a központi program adásának hallgatását.

A tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére is gondoltunk a fejlesztések kapcsán. A menza tetején kialakított kenutárolóban elhelyezett hajók újabb sportolási lehetőséget nyújtanak diákjaink számára. Kollégiumi klubhelyiséget alakítottunk ki az egyik tanulóból, és egy mini konferencia termet a régi könyvtár helyén.

Az idő múlásával kollégiumunk „külső arca” is megkopott kissé, felújításra várt.

Ezt tette lehetővé Tokaj Város Önkormányzata, mikor sikeresen pályázott a kollégium épületének külső felújítására, melynek keretében megtörtént a tetőtéri ablakok és a hálószobák ablakainak teljes cseréje.

Törekszünk a kollégiumi tradíciók megőrzésére, ápolására, és új hagyományok teremtésére. A nevelőtanárok igyekeznek a legjobb tudásuk szerint színesíteni a kollégiumi életet, hiszen a kollégium diákjaink második otthona.