2013.október 11-én a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2011. évi CXC. köznevelési törvény 73. §-a alapján megalakította Intézményi Tanácsát.
Az Intézményi Tanács elnöke:
Posta György polgármester, Tokaj Város Önkormányzatának képviseletében
Az Intézményi Tanács tagjai:
Dévaldné Orosz Beatrix igazgatóhelyettes, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete képviseletében
Pózer Tamás, a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szülői Szervezetének elnöke
Az Intézményi Tanács tagjainak megbízatása az intézményvezetői választási ciklushoz igazodik.
A mandátum lejárta előtt megszűnik az Intézményi Tanács tagjának a megbízatása, ha az őt delegáló testület írásban visszahívja, és arról a tanács vezetőjét a tanács ülésének megkezdése előtt tájékoztatja, vagy az Intézményi Tanács tagja lemond a mandátumáról.
A Tanács rendelkezett arról, hogy az elnök akadályoztatása esetén annak teendőit Dévaldné Orosz Beatrix, a tanács tagja látja el. A tagokat helyettesíteni nem lehet. Visszahívás a SzMSz. 3. pontja alapján történik.

A Tanács jogköre:

– döntési jog
– véleményezési jog
– javaslattevő jog
– tájékozódáshoz való jog
– szabályozási jog

Feladat és hatáskör:
Az Intézményi Tanács önállóan, demokratikusan látja el feladatait, működését az SzMSz alapján végzi.
A Tanács működése
Az Intézményi Tanács a megválasztását követő 15 napon belül összeült és első ülésén tagjai közül elnököt választott.
Határozatképes, ha ülésén a tagoknak legalább 75 %-a részt vesz. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Tanács üléseit szükség szerint tartja, de minimum félévente egyet. A Tanácsot az elnök hívja össze. A tagok 50 %-ának, vagy az érdekképviseleti tagok 50 %-ának írásos kezdeményezésére a tanács rendkívüli értekezletét össze kell hívni.
A Tanács ülésén a tagok csak személyesen vehetnek részt.
A Tanács az üléseken elhangzottakról jegyzőkönyvet vezet és azt iktatja, a határozatokat jegyzőkönyvezi és iktatja.