A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Baráti Köre 1988. április 22-én alakult az iskola jelenlegi és volt diákjainak, tanárainak, valamint dolgozóinak részvételével.

A Baráti Kör létrehozásának célja:

–        Az iskola volt tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak szervezett összefogása, az Alma Materhez és Tokaj városhoz való kötődés ápolása és erősítése.

–        Az intézmény törekvései, céljai megvalósításának elősegítése, erkölcsi és anyagi támogatása.

A Baráti Kör tagja lehet az iskola minden jelenlegi és volt tanulója, tanára és dolgozója, pártoló tagként bárki beléphet.


2014. szeptember 27-én az Öregdiákok Baráti Köre találkozót tartott a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.

Az öregdiák találkozó a hagyományoknak megfelelően két- illetve háromévente kerül megrendezésre, legutóbb 2012. október 6-án, iskolánk 60 éves jubileumi ünnepségének keretében volt ilyen esemény. Az egyéb programok mellett minden alkalommal megemlékezünk intézményünk egy-egy korábbi igazgatójáról, kiemelkedő tanáregyéniségéről, akinek a tiszteletére emléktáblát avatunk hátsó aulánk falán. A korábbi generációk képviselői közül így őrizzük igazgatóink: Rokosz József, Dr. Fabulya László és Nagy Antal emlékét.

Ebben az évben egy lélekemelő ünnepség keretében Regős Géza tanár úr portréját rajzolták meg korábbi pályatársai, tanítványai. Géza bácsi három évtizeden át, 1958 és 1988 volt kollégiumunk vezetője és iskolánk latintanára. A 2010-ben elhunyt, azonban emlékeinkben elevenen élő, sok-sok tokaji diákra nagy hatással lévő pedagógus munkásságával, szellemiségével, derűjével nemcsak intézményünk, hanem városunk meghatározó személyisége volt. Csaknem teljes pályája és élete nagy része elválaszthatatlanul összefonódott Tokaj városával és iskolánkkal. Egész élete példaértékű a jelen és a következő generációk számára. Szellemiségének méltó megőrzésére az Öregdiákok Baráti Köre emléktáblát avatott. A megemlékezés fényét tovább emelte, s különösen meghatóvá tette, hogy jelen volt Regős Gézáné Mária néni és leányaik családjaikkal.

A megjelenteket egy jelenlegi diák, Pásztor Patrícia szavalata és Dévaldné Orosz Beatrix igazgatóhelyettes, az öregdiák találkozó főszervezőjének üdvözlő szavai köszöntötték. Ezt követően Molnárné Tóth Erika igazgatónő vázolta föl a 62 éves iskola történetének legfőbb pillanatait, s mutatta be az intézmény jelenét. A gimnázium két fiatal tanárának, Dr. Makóné Kontra Julianna és Erdős Zoltán Cseh Tamás-t idéző produkciói után Dr. Dankó József – egykori kollégista és pályatárs – méltatta Regős Géza tanár urat, majd a Csirpák Viktória által készített emléktábla leleplezése után az öregdiákok képviseletében Sóginé Imri Mária, Győri Zsuzsa és Serfőző Sándor – és egy személyes visszaemlékezést követően Kovács Lászlóné Varga Julianna – megkoszorúzta azt. Ezután Makó Balázs – szintén volt diák és kolléga – Laurens: Gyertyák vagyunk című versének előadásával idézte meg Géza bácsi alakját, s mutatott rá a legfőbb emberi értékekre.

Regős Géza tanár úr nemcsak a tantestületnek, hanem Tokaj Város Vegyeskarának is oszlopos tagja volt. Mivel ők egy fontos fellépés miatt nem tudtak jelen lenni, gondolataikat az Agócs Miklós kolléga által készített videoüzenetben küldték el egy szívhez szóló kórusművel együtt. Ezt követően egy – Asztalos Ildikó kolléganő által összeállított – számítógépes prezentáció és az ebben a formában megjelenített régi családi, iskolai és közösségi fényképek hozták elénk Géza bácsi mindig mosolygós arcát, s repítették vissza a múltba a jelenlévőket, akik közül többen személyes emlékeiket is megosztották a nagyközönséggel. Többen számoltak be arról, hogy életükre mekkora hatással volt Géza bácsi szeretetteljes útmutatása, gondoskodó odafigyelése.

Az ünnepség után az öregdiákok örömmel üdvözölték egymást, s beszélgetéseikben együtt elevenítették föl az elmúlt évek és évtizedek történéseit. A nap eseményeiről készült fotók megtekinthetőek a TFG Öregdiákok Baráti Köre Facebook csoportban.

Az Öregdiákok Baráti Körének következő találkozója 2017-ben iskolánk 65 éves jubileumi ünnepségén lesz.


2018.június 2-án tartotta az 1958-ban végzett humán és reál osztály 60.érettségi találkozóját. Az ,,Öregdiákok” tiszteletüket tették az ,,új” gimnázium épületében is, és megkoszorúzták egykori igazgatóik emléktábláját. Nagyon nagy öröm volt velük találkozni! (Bordás Dezső, Cseh Katalin,Csoma Éva, Éberhardt Anna, Halászi Aladár, Kádas László, Kiss Katalin, Mocsári Judit, Sándor Ilona, Seres Gyula, Szabó Zoltán, Szaniszló Sándor, Szoboszlai Etelka,Takács Erzsébet)


Iskolánk egykori diákja, dr. Bényei Miklós nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár felkérést kapott, hogy a Kossuth Rádió “Nagyok” című sorozatában idézze föl életének, pályájának kiemelkedő mozzanatait. A vele készült életinterjú, melyben szeretettel idézi föl a tokaji diákéveit is, az alábbi linken meghallgatható:

2020. Február 21-én 21:30-kor a Kossuth Rádióban elhangzott interjú.