Tokaji Ferenc jobbágysorból származott. A források fiatalos külsejű, lelkes kuruc vitézként írnak róla. Thököly Imre seregében harcolt, majd a regéci vár hajdúhadnagya lett. A törökök kiűzése után vándorkereskedőnek csapott fel, sok vidéken megfordult, s tartotta a kapcsolatot az itthoni és az emigrációban élő kurucokkal.

TOKAJIFERENCSZOBOR

1697-ben a Törökországba menekült Thököly nevében, mint annak ezredese indította meg a hegyaljai kuruc felkelést. Tokaji Ferenc a jobbágyokból, egykori végvári katonákból és városi polgárokból álló, közel 500 fős seregével elfoglalta Sárospatak, majd a stratégiai szempontból kulcsfontosságú Tokaj várát is. A pataki német őrséget mind leöldösték, míg Tokaj magyar őrsége, Bajusz Gáspár hadnagyuk vezetésével melléjük állt.

Tokaji Ferenc ezt követően, mint Thököly ezredese kiáltványban fordult a környező helységek, vármegyék, hajdúvárosok népéhez és szólította őket hadba. Nem járt sikerrel, nem támogatták a Habsburg-ellenes felkelését.

A császári erők hamarosan ostrom alá vették a kurucok legjelentősebb erősségét, Tokajt. A város kapuinál egész nap erős küzdelem tombolt és a felkelők több rohamot visszavertek. Végül a császáriak utat találtak a hegyen, s a Váradi utca felől betörtek a városba. Szörnyű pusztítást végeztek. Az otthon maradottakat sem kímélték, az asszonyokat, öregeket, gyermekeket egyaránt kardélre hányták.

Tokaji Ferenc elmenekült, a szalánci erdőkben és a gömöri hegyekben folytatta a harcot. Fejére 1000 tallért tűztek ki, később árulás révén fogságba ejtették. Bécsbe került börtönbe.

Rákóczi hiába próbálta a szabadságharc idején Tokajit kicserélni császári foglyokkal, számára nem volt kegyelem. 1709-ben a bécsi börtönben halt meg. A fejedelem később személyesen gondoskodott Tokaji Ferenc árvájáról, eltartotta, taníttatta, kifejezve ezzel személye és hazája tiszteletét, háláját is.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országban egyedüli középiskolaként 1962-ben, intézményünk fennállásának 10. évfordulója alkalmából felvettük a Tokaji Ferenc nevet. Névadón iskolánk előtti mellszobrát 1977-ben Turcsányi Árpád készítette. A szobor egy képzeletbeli kuruc hőst ábrázol, hiszen Tokaji Ferencről nem maradt fenn hiteles korabeli ábrázolás.

P1090228