Az idegen nyelvek oktatása iskolánkban mindig is fontos szerepet kapott, diákjaink most angolt, németet, franciát és kínai nyelvet tanulhatnak tanórai keretben, oroszt, latint és kínai nyelvet szakköri foglalkozáson.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a nyelvismeret ázsiója az utóbbi két évtizedben jelentősen emelkedett. Létkérdéssé vált tehát a nyelvtudás: ennek hiányában nem felelhetünk meg a mindennapok kihívásainak.

Az iskolai nyelvoktatás célja az átlagos, de a mindennapi életben jól alkalmazható és felhasználható tudásszint elérése. Fontos, hogy a jó teljesítmény feletti öröm új és újabb ismeretek megszerzésére sarkallja és ösztönözze diákjainkat arra, hogy nyelvvizsgát tegyenek, hiszen ez a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéskor már hosszú évek óta többletpontokat jelent, a jövőben feltétel lesz.

Az előrelátó tervezésnek köszönhetően van elegendő nyelvtanárunk, szakmai fejlődésünk érdekében módszertani továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, könyvbemutatókon veszünk részt. Különösen sikeres rendezvényünk az „Angol/német nyelvi kiejtési verseny” A versenyzők jelentős része – legnagyobb örömünkre – iskolánkban tanul tovább.

Évről évre bővül programjaink palettája, igyekszünk újítani, új kihívások elé állítani diákjainkat. Idegen nyelvi programjainkat egy hétre koncentráljuk, ezzel is jelezve, hogy mindegyik nyelv egyformán fontos, és kultúrájuk, hagyományaik nélkül egyik idegen nyelvet sem lehet sikeresen elsajátítani.

A személyi feltételek mellett a sikeres munka tárgyi oldala is biztosított. Iskolai könyvtárunk gazdag ismerethordozó anyaggal (tesztkönyvekkel, filmanyaggal, szótárakkal, CD-romokkal, digitális tananyagokkal) rendelkezik, számítógéppel és szemléltetőeszközökkel felszerelt nyelvi laboratóriumot és szaktantermet, személyi számítógépeket, laptopokat használhatunk.

Rendszeresen részt veszünk pályázatok írásában, és partneri kapcsolatokban. Meggyőződésünk, hogy diákjaink számára az idegen nyelven készített projektek írása utazással, élményszerzéssel párosítva nagyon hatékony lehet. Erre mind a Comenius mind az Erasmus pályázatok kimagasló lehetőséget jelentenek.

Ápoljuk nagy múltra visszatekintő kapcsolatainkat is Trittau város gimnáziumával, valamint az osztrák Yspertal környezetvédelmi középiskolájával. Diákjaink többször utaztak Angliába és Franciaországba is.

Kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy diákjaink számára igényes nyelvórákat, európai színvonalú kurzuskönyveket, minél több színes, lendületes, kihívást jelentő programot biztosítsunk megerősítve azt a meggyőződésünket, hogy az idegen nyelv nem csupán egy tantárgy, hanem életforma, amely máshoz nem hasonlítható sikerélményt, ismeretet, nyitottságot, más kultúrák iránti toleranciát nyújt.

Munkaközösség-vezető
Négyesiné Fenyvesi Magdolna

A munkaközösség tagjai:
Bogdán József történelem-orosz-angol,
Bogdánné Regős Márta német nyelv és magyar nyelv és irodalom,
Csáki Gabriella francia-német,
Dobrosi Ágnes német-szociálpedagógia,
Derecskeiné Nagy Mária angol,
Derecskei Sándor angol,
Erdősné Hornyák Zsuzsanna angol,
Esze Krisztina angol és francia nyelv,
Feketéné Csoma Gabriella német-testnevelés-földrajz,
Hornyák Adrienn angol-történelem,
Horváthné Bócsi Ildikó angol,
Kónya-Botrágyi Mária német-könyvtáros,
Kovács Anikó angol,
Levik Regina német nyelv és dráma,
Májer Jánosné Arday Otilia angol,
Négyesiné Fenyvesi Magdolna angol,
Patakiné Litva Boglárka Judit német,
Szűcs Miklós angol és német nyelv,
Vida-Bényei Judit orosz-német szakos tanár.