Intézményvezető
Molnárné Tóth Erika2012-
Az iskola igazgatóhelyettesei:
Pataki Zsolt2012-
Horváthné Bócsi Ildikó2018-
Dévaldné Orosz Beatrix2013-
Az iskola tanárai:
Agócs Miklós2005-informatikaosztályfőnök 10.E, CISCO Akadémia vezetője
Agócs-Jáger Erika2006-történelem
Balogh Gáborné1984-testnevelés, sport ágazat szakmai tárgyak
Barnáné Papp Éva2016-informatikaosztályfőnök 12.E
Bendik-Asztalos Ildikó2008-matematika, informatikaIldikó 2/14 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus osztály osztályfőnöke
Bényei Judit1995-német nyelv, orosz nyelv
Bogdán József1986-angol nyelv, történelem
Bogdánné Regős Márta2016-magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Boós Ferenc2012-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Buzsikné Lukács Györgyi 2021-pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató-óraadó
Csáki Gabriella2004-német nyelv, francia nyelv
Csikai Zoltán2016-matematika, fizika
Csordás Balázs2017-testnevelés, történelem
Derecskei Sándor2003-angol nyelvErasmus program koordinátora
Derecskeiné Nagy Mária2000-angol nyelv
Décsiné Kovács Anita2017-pedagógia, történelem
Dévaldné Orosz Beatrix1992-történelem, társadalomismeretigazgatóhelyettes,
Mészáros Ágnes2001-német nyelv, pedagógiaosztályfőnök, 5/13 ped, munkaközösség vezető
Dr. Makóné Kontra Julianna2008-magyar nyelv és irodalom, néprajz9. D pedagógia ágazat osztályfőnöke
Erdeiné Lukács Zita2012-kémiaosztályfőnök, 10. B
Erdős Zoltán2000-informatika, fizikaosztályfőnök, 5/13 Informatikai rendszerüzemeltető; ECDL vizsgaközpont vezető; munkaközösség vezető
Erdősné Hornyák Zsuzsanna2001-angol nyelv
Esze Krisztina2016-angol nyelv, francia nyelvosztályfőnök, 11.A
Fakla Ida1999-biológia, környezetvédelemmunkaközösség-vezető,
Feketéné Csoma Gabriella2013-német nyelv, testnevelés, földrajzosztályfőnök 12. C, munkaközösség vezető
Gintner Tamásné Hornyák Ágnes2004-magyar nyelv és irodalom, pedagógiamunkaközösség vezető, 9.A nyelvi tagozat osztályfőnöke
Gulyás Zoltán2012-magyar nyelv és irodalom, történelem
Győri Márta2018-magyar nyelv és irodalom, ügyvitelosztályfőnök 10. C
Gyüre Levente2007-testnevelés
Határik Dávid2016-informatikaosztályfőnök 11.E
Hogya Orsolya2017-magyar nyelv és irodalom, történelem
Kiss-Hornyák Adrienn2019-angol nyelv, történelem
Horváthné Bócsi Ildikó1997-angol nyelv
Horváthné Viszokai Erzsébet2018-sport ágazat szakmai tárgyakóraadó
Juhász Zsolt2013-matematika, informatika, testnevelésosztályfőnök, 12. F
Tóth Orsolya2020-sport ágazat szakmai tárgyakpedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató óraadó
Kamenyiczki Gábor2008-matematikaosztályfőnök, 11.B
Wassermann-Keresztúri Zsuzsa2013-magyar nyelv és irodalom, történelemkönyvtáros
Kiss-Tóth Attila2021-informatika
Klajné Patai Andrea2012-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Kónya-Botrágyi Mária2004-német nyelv
Kosárkó Györgyi2017-pedagógia, vizuális kultúra10.D. pedagógia ágazat osztályfőnöke
Kotánné Ördög Klára2021-ének-zene-hittanár , könyvtáros, pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató
Kovács Anikó2015-angol nyelv, filozófia10. F rendészet osztály osztályfőnöke
Körei László 2021-pedagógia ágazaton szakmai tárgyat oktató-óraadó
Kunné Hubai Gyöngyi1990-matematika, kémiamunkaközösség vezető
Lakatos László2014-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Levik Regina2016-német nyelv, drámaosztályfőnök, 11. B
Liszkai Judit2011-környezetvédelemiskolai diákönkormányzat patronáló,
Maczkó Hajnalka2016-magyar nyelv és irodalomosztályfőnök, 11. D
Májer Jánosné Arday Otilia1995-angol nyelvosztályfőnök, 11. A
munkaközösség vezető
Majoros Cecília2013-rajz és vizuális kultúra, gépírás5/13 Irodai titkár osztály osztályfőnöke
Máté Krisztina2012-ének-zene, történelem
Molnár Béla2012-testnevelés, földrajz
Molnárné Tóth Erika1993-pedagógia, gépírásigazgató
Nagy Csaba2011-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Nagyné Dóka Nóra2007-biológia, környezetvédelem
Négyesiné Fenyvesi Magdolna1989-angol nyelvECL nyelvvizsgahely titkára, munkaközösség vezető
Olasz-Szabó Zsuzsanna2013-matematika, fizika
Oláh Angéla 2021-matematika
Pataki Zsolt2001-biológia, környezetvédelem
Patakiné Litva Boglárka2001-német nyelv
Pethő Zsolt2018-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyakóraadó
Pethő-Plósz Judit2021-rendészet, közszolgálat ágazat szakmai tárgyak5/13 Közszolgálati ügyintéző osztály osztályfőnöke
Polyák Ágnes2017-pénzügyi és vállalkozási ismeretekóraadó
Psenák Eszter2020-angol nyelv, testnevelés
Rezsu Krisztián2014-történelemóraadó
Szabó Tamás2005-informatika, technikaosztályfőnök, 11.F, CISCO Akadémia képzője
munkaközösség vezető
Szénási Tibor1988-biológai, kémia
Sztahora Beáta1999-matematika, informatikaosztályfőnök, 9. C
Szűcs László2014-Jogi ismeretek óraadó
Szűcs Miklós2019-angol nyelv, német nyelv
Takács Ágnes2001-magyar nyelv és irodalom, pedagógiaosztályfőnök 11.D, fejlesztőpedagógus
Tóbiás Gábor2013-informatika, gazdasági ismeretekosztályfőnök 9.E, munkaközösség vezető
Tóbiásné Erdős Judit2017-német nyelvóraadó
Tokaji Péter2018-informatika ágazat szakmai tárgyakóraadó
Tokajiné Pekk Bernadett2009-informatika, gazdasági ismeretek
Tóth Attila2011-történelem, földrajzosztályfőnök, 11. F

Kínai nyelvtanár
Chi Ling

Iskolatitkár
Subert Tiborné

Gazdasági ügyintéző
Polyák Ágnes

Oktatási asszisztens:
Borbély Barbara Rita, Német Judit, Pokornyik Lászlóné

Laboráns
Palsicsné Kornis Tünde

Rendszer ügyintéző
Borbély Péter

Oktatási technikus
Nagy Pál Zoltán

Rendszergazda
Tokaji Péter

Diákjaink közül sokan tértek vissza egykori alma materükbe pedagógusként: Bogdánné Regős Márta, Csikai Zoltán, Csordás Balázs, Mészáros Ágnes, Erdős Zoltán, Fakla Ida, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Gógné Liszkai Judit, Horváthné Bócsi Ildikó, Kiss-Hornyák Adrienn,  Kiss-Tóth Attila, Wassermann-Keresztúri Zsuzsa, Kovács Anikó, Kunné Hubai Gyöngyi, Levik Regina, Liszkai Judit, Majoros Cecília, Máté Krisztina, Molnár Béla, Nagyné Dóka Nóra, Olasz-Szabó Zsuzsanna, Szabolcsné Pásztor Mária, Szénási Tibor, Sztahora Beáta, Bényei Judit.