Iskolánk 2012-ben benyújtotta pályázatát az örökös ökoiskola cím elnyerésére. Tettük ezt azért, mert a magyar kritériumrendszer kb. 80 %-ának megfelelünk. Ez a kritériumrendszer közel száz feltételt tartalmaz. Ennek kidolgozásában, a nemzetközi kritériumok adaptálásában, hazai alkalmazásának lehetővé tételében szakértőként iskolánk nyugalmazott tanára, Dr. Dankó József vett részt. Több évtizede folytatunk sikeres és eredményes környezeti nevelést. Már háromszor elnyertük az ökoiskola címet (2005, 2008, 20011). Ma már az „Örökös ökoiskola” cím birtokosa is vagyunk.

Ökoiskolaként is térségünk meghatározó szellemi és módszertani központjának számítunk. Hazai és nemzetközi elismertségnek örvendhetünk (nemzetközi hírű környezeti nevelés, kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, hazai és nemzetközi projektekben betöltött aktív szerep).

Sikereink egyik oka az a tartalmi és minőségi munka, amit régóta folytatunk. Egyedinek, különlegesnek, vonzónak és minőséginek számítunk. Sikerült megteremtenünk az állandó megújulás készségével rendelkező, jövőre koncentráló, távlatokban gondolkodó és távlatokat teremtő intézményt.

Sikereink másik oka kétségtelenül az, hogy nemzetközi viszonylatban is páratlan környezetben – igen eltérő tulajdonságú tájak metszéspontjában, a Tokaji-hegy lábánál, a Tisza és a Bodrog összefolyásánál épült fel építészetileg egyedi alkotásnak minősülő iskolaépületünk. Atermészeti környezet gazdagságát – az egyedi növény és állatvilág, mozaikszerűség, a kis területen meglévő rendkívüli sokszínűség – fokozza a ragyogó történelmi múlt, a világhírű borkultúra, a világörökségi cím elnyerése.

Az iskola épülete mindenben megfelel a XXI. század eleji nevelő-oktató munka feltételeinek. A használt, felépített és berendezett terek – első és hátsó aula, sportcsarnok, belső udvar, ökológiai szárny, külső udvar, irodalmi emlékpark, szabadtéri sportpályák, tantermek, csoportszobák, előadók, laboratóriumok, stb. – harmóniában vannak a tanulók életkori sajátosságaival, szokásaival, életrendjével. A hely praktikusan szolgálja a természetesen zajló cselekvéseket, nevelési, oktatási folyamatokat. A gyakorlati funkción túl élményt adó, pozitív érzelmeket keltő és alkotásra ösztönző (természetes anyagok használata, a sziklafalak, a virágtartó rendszer, a könyvtár és a rajzterem). Óriási előnyünk, hogy méltó környezetben tudjuk képezni a következő generációkat. Iskolánk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) „Tanító tér” projektjében többször is a pozitív példák között szerepel (Kívül-belül jó iskola).

Épületünk maradéktalanul megfelel az új tanulásszervezés legkülönbözőbb formáinak is. Törekszünk, hogy iskolánk minden résztvevője számára inspiráló közeg legyen. Olyan közeget akarunk, amely biztosítja tanulóink számára a szabad fejlődést, önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük és a nagyvilág megismerését. Tudatában vagyunk, hogy pedagógusként tanulóink előtt mintaként szolgálunk, ezért fontos, hogy a nálunk tanító kollégák személyiségét, attitűdjét a hitelesség, az empátia, a nyitottság, a gyerekek és kollégák iránti érdeklődés, az állandó önfejlesztés igénye jellemezze.

Önfejlesztő iskolaként belső továbbképzés keretén belül és a felsőoktatási intézmények által szervezett továbbképzéseken folyamatosan fejlesztjük szakmai és módszertani kultúránkat. Munkánk elismerését jelenti az is, hogy az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címet is elnyertük.

Ennek értelmében betöltjük a térség tudásközpont szerepét is. Teljes munkánkat áthatja az ökológiai szemlélet, a fenntartható fejlődésre nevelés pedagógiája. Épületünk adottságai nagyban segítik célkitűzéseinket. Teljes pedagógiai programunkban érződik az ökoiskolai szemlélet. A környezeti nevelést interdiszciplinárisan, valamennyi tantárgyba beépítve valósítjuk meg. Tanórai és tanórán kívüli tevékenységeink teljes mértékben követik ökoiskolai célkitűzéseinket. Legfontosabb célunk az eddigi eredményeket tartani, és lehetőség szerint a minőséget javítani. Ennek értelmében vállalunk régiós feladatokat is (pl. regionális ökoiskolai továbbképzés). Teljes egészében megújul módszertani kultúránk. Célunk a hátrányos helyzetű térségekből származó diákjaink esélyegyenlőségének tovább növelése. Vidéki tanulókról lévén szó, közelebb áll hozzájuk a természet szeretete, egyszerűbb az ökológiai szemlélet érvényesítése. A globalizáció, az individualizáció, a digitalizáció hátrányaival és előnyeivel egyaránt megismertetjük tanulóinkat. Felkészítjük őket az élethosszig tartó tanulásra, az ökológiai szemléletre, a fenntartható fejlődésre.

Nagyon sikeres nemzetközi projektjeinket – Junior Öko-Expert Projekt – tovább folytatjuk. Ápoljuk partneriskolai kapcsolatainkat, hangsúlyozottan a környezeti nevelés területén kívánunk együttműködni. Mivel az ökoiskolai kritériumok közel 80%-ának megfelelünk, olyan irányban kívánunk elmozdulni, ami fokozza egyediségünket.

Meglévő adottságaink kamatoztatásával és néhány újítással tervezzük ezt megvalósítani. Szakképzésünkhöz is kapcsolódik, de az egész nevelésünket szeretnénk a hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás területén továbbfejleszteni. A norvég alaphoz benyújtott pályázatunkkal 150 millió forintos laboratóriumfejlesztést hajtottunk végre. Ezt feltétlen kamatoztatjuk ökoiskolai tevékenységünkben. 2011 szeptemberétől már folyamatosan használjuk mind az oktatás, mind a tehetséggondozás területén.

Tovább erősítjük meghatározó oktatásfejlesztési irányunkat, a természettudományi, a környezeti és a legújabb technikai ismeretek és készségek egy csomagban történő fejlesztését.

Komplex természettudományos tehetséggondozást folytatunk. Az OFI másik kutatási projektjéhez – hálózatban tanulás – szintén pozitív példákkal tudunk szolgálni.

Kihasználva kitűnő laborkapacitásunkat, a térségünk számára megpróbálunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek tanulóinknak jó projektek megvalósítását jelentik, a partnereket pedig használható adatokkal látjuk el. (Például a víz világnapján a tokajiak által behozott vízmintákat – ásott, fúrt kutakból, forrásokból, öntözésre szánt vízből – gratis analizáljuk, az eredményeket a határértékekkel összevetve közöljük. Talajminták egyszerű elemzését is elvégezzük.)

Kétségtelenül büszkék vagyunk rá, hogy megvalósítottuk régi álmunkat és így az alternatív energiaforrások bemutatóhelyévé tudtunk válni. A tetőtérben kialakított demonstrációs teremben a diákok és az érdeklődők megismerkedhetnek a megújuló energiaforrások családi méretezésű modelljével. Az iskola tetejére felszereltünk egy napkollektort és egy napelemet. A kollektorral meleg vizet állítunk elő és a tetőtér fűtésére is rásegítünk egy radiátorral. A napelemmel elektromos áramot termelünk, amit a hálózatra csatlakoztatunk, ezáltal fogyasztásunkat csökkentjük. Felszereltünk továbbá egy szélkereket is. Az általa termelt megújuló energiával szintén a hálózatra csatlakozunk. A rendszer úgy van kiépítve, hogy a műszerek folyamatosan jelzik a megtermelt energiát és ezt az aulában elhelyezett kijelzőn követhetjük nyomon. Az alternatív energiaforrások méretezése olyan, hogy a jelenlegi magyar háztartások számára teljesítményben és költségeikben is elérhetők és kivitelezhetők. 2014. április 3-án került átadásra kollégiumunk melegvíz-ellátását biztosító napelem együttes.

Feltétlen eredménynek tekintjük, hogy a kompetencia alapú oktatás előminősített referenciaintézményeként a minősítő bizottság elfogadta „A környezeti kompetencia fejlesztésének lehetőségei az ökoiskolában” című „jó gyakorlatunkat”. Ez kifejezetten az ökoiskolai kritériumok teljesítésében rejlő nevelési lehetőségeket mutatja be a mindennapi gyakorlat oldaláról.

Örülünk, hogy munkánkra felfigyeltek az országos médiumok is. A Duna Televízió ökoiskolákról szóló műsorában és a Népszabadság 2011. évi karácsonyi számában is bemutatták a nálunk folyó ökoiskolai munkát.

Új dimenziókat nyitott számunkra a hulladékanalitikai és környezettechnikai laboratóriumaink átadása. Ezek ökoiskolai hasznosítása az elkövetkező évek feladata. Az első eredmények már szépen látszanak. Az egyik legizgalmasabb projektben a tanulók az emberi fogyasztásra szánt importált kagylók (fekete kagyló), rákok (garnéla) és halak (pangasius) nehézfém tartalmát határozták meg atomabszorpciós spektrofotométerrel. A méréssorozat módszerét és eredményeit már a Kelet-Magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencián (2012. április 27-28.) a nagyközönség számára is bemutattuk. Szintén érdekes és izgalmas a különböző anyagok (szén, fa, biobrikett, pellet, műanyag, stb.) energiatartalmának meghatározása szárazköpenyes kaloriméterrel. Megkezdődtek a mérések a TOC (teljes szerves szén) mérővel és az automata biológiai oxigénigény mérővel is. Beindítottuk a környezetterhelést mérő (zaj, por, emisszió) műszerekkel a projekteket. A kemény hideg napokon hőkamerával térképeztük fel iskolánkban és kollégiumunkban a hőhidakat, a rosszul szigetelt helyeket.

Az „Örökös ökoiskola”cím elnyerése eddigi munkánk elismerését jelenti, ugyanakkor további tevékenységre is ösztönöz bennünket.