refintlogo_color_big(1)Intézményünk 63 éves fennállása alatt mindig gyorsan reagált az újonnan megjelenő társadalmi kihívásokra, beépítette mindennapi gyakorlatába az új pedagógiai eljárásokat, módszereket.

Ennek az innovatív képességnek köszönhető, hogy az Educatio 2008 Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon három kollégánk, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Tóth Ferenc és Dr. Dankó József bemutathatták az ország különböző tájairól érkező érdeklődőknek a kooperatív módszerekben rejlő lehetőségeket. A fejlődés következményeként egyre nagyobb elismertségnek és bővülő partneri hálózatnak örvendtünk. Mára a Debreceni és a Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy Károly és a Nyíregyházi Főiskola gyakorlati helyeként működünk és fogadjuk a pedagógushallgatókat féléves gyakorlatukra, segítjük szakmai felkészülésüket.

Ilyen előzmények után vágtunk bele a referenciaintézményi feltételek megteremtésébe. A cím elnyerésének alapfeltételei központilag jól körülhatároltak és szigorúak voltak. A jelentkezők különböző feladatellátási helyre pályázhattak. Intézményünk a kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény területen esett át az előminősítésen. A formai és szakmai előminősítés feltétele volt iskolai jó gyakorlatok kidolgozása és feltöltése a szolgáltatói kosárba. Iskolánk pedagógusai két magyar (Gintner Tamásné Hornyák Ágnes), két matematikai (Tóthné Móra Melinda, Tóth Ferenc) és egy ökoiskolai (dr. Dankó József) jó gyakorlatot dolgoztak ki.

A végső minősítésre való felkészülést segítette 2012-ben a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0508 jelű „A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a tokaji kistérség középiskolai referenciaintézménye” című pályázatunk, melynek keretében lehetőségünk nyílt eszközbeszerzésre, valamint a referenciaintézményi léthez kapcsolódó pedagógiai, szakmai továbbképzéseken való részvételre. A végső minősítésre 2015. augusztus 25-én került sor, melynek keretében az elismert szakemberekből álló bizottság előtt számoltunk be az öt évvel ezelőtti előminősítés óta eltelt időszak szakmai munkájáról a kompetencia alapú nevelés területén kiválasztott jó gyakorlat (portfólió készítése magyar irodalom órán) alapján. A magyar-történelem munkaközösség tagjai folyamatosan alkalmazzák ezt a jó gyakorlatot magyar és történelem órán, segítve ezzel a tanulók egyes témakörökben történő elmélyülését. A minősítő eljáráson beszámoltak a kollégák a módszer adaptációjáról, munkadarabokat mutattak be, értékelték az évek óta folyó szakmai munkát. Bemutatásra került a módszer továbbfejlesztése is csoportportfólió formájában. A munkacsoport vezetője Gintner Tamásné Hornyák Ágnes volt, munkáját közvetlenül segítették kollégái: dr. Jánosné Petruska Magdolna, dr. Makóné Kontra Julianna, Bogdán József, Tóth Attila. A meghallgatás során Fakla Ida ismertette az ökoiskolai működés referenciaterülethez kapcsolódó jó gyakorlatunkat. A minősítő bizottság a dokumentumok és a helyszín megtekintését követően néhány nap elteltével meghozta határozatát, mely szerint a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola minősített referenciaintézmény lett mint kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, feladatellátási hely. Minősített referenciaintézményként jogosulttá váltunk az Educatio Nkft. által biztosított „Minősített referenciaintézmény” logó használatára.

Köszönöm kollégáim innovatív munkáját, együttműködését és a nevelőtestület támogatását, amellyel hozzájárultak kiemelkedő szakmai munkánk elismeréseként a cím elnyeréséhez.

Molnárné Tóth Erika
intézményvezető

Referencia minősítés határozata