A 8. évfolyamot befejező, pályaválasztás előtt álló tanulóknak az alábbi lehetőségeket kínáljuk a 2017/2018. tanévben

 

Sokéves hagyományainknak megfelelően tanítványainkat elsősorban egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra készítjük fel. Érettségizett tanulóink jelentős része sikerrel felvételizik bármely hazai felsőoktatási intézménybe: a jogi, a bölcsész, az orvosi, a gazdasági, a műszaki, közszolgálati és természettudományos képzési területre akár közép-, akár emelt szinten letett érettségijével.

a SZAKGIMNÁZIUMI ágazati képzésben 2017. szeptember 01-től

2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) 2. § 40. pontja szerint: „szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít. Az ágazat szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy teljesítése magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül.”

A szakgimnáziumi ágazatokhoz kötődő képzésekhez betölthető munkakörök kapcsolódnak. Így – szemben a gimnáziumokban megszerezhető érettségi vizsgával – a szakgimnáziumban szerzett új típusú szakmai érettségi letétele után munka vállalható, szakirányú továbbtanulás esetén előnyt jelent. A 8. osztályt sikeresen befejezőknek öt szakgimnáziumi ágazatban tervezünk osztályt indítani:

  1. Informatika szakmacsoport: Informatika ágazat:

Az érettségivel betölthető munkakör: 52-481-02 Irodai informatikus
Az érettségi után 54-481-06 –  Informatikai rendszerüzemeltető képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Jelentkezéshez szükséges tagozatkód: 00012. – felvételi: matematika központi írásbeli, szóbeli elbeszélgetés, szövegértés, egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

  1. Környezetvédelem szakmacsoport: Környezetvédelem ágazat:

Az érettségivel betölthető munkakör: 31-851-02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó
Az érettségi után 54-850-01 – Környezetvédelmi technikus képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Jelentkezéshez szükséges tagozatkód: 0013.felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli biológiából, egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

  1. Oktatás szakmacsoport: Pedagógia ágazat

Az érettségivel betölthető munkakör: 32-140-01 Óvodai Dajka és 52-761-01 Családsegítő asszisztens
Az érettségi után 54-140-02 – Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Jelentkezéshez szükséges tagozatkód: 0011. – felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli elbeszélgetés, szövegértés, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

  1. Ügyvitel szakmacsoport: Ügyvitel ágazat:

Az érettségivel betölthető munkakör:52-841-02 Ügyfélszolgálati ügyintéző
Az érettségi után 54-346-03 Irodai titkár képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Jelentkezéshez szükséges tagozatkód: 0014. – felvételi: magyar központi írásbeli, informatika szóbeli, egészségügyi alkalmassági vizsgálat

  1. Közszolgálat szakmacsoport: Rendészet ágazat:

Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek
Az érettségivel betölthető munkakör: 52-345-04 Közszolgálati ügykezelő.
Az érettségi után 54-345-01-  Közszolgálati ügyintéző képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Jelentkezéshez szükséges tagozatkód: 0015. –
felvételi: magyar központi írásbeli, fizikális állapotfelmérés, szóbeli elbeszélgetés

6. Oktatás szakmacsoport: Sport ágazat:

Az érettségivel betölthető munkakör: Regeneráló balneoterápiás masszőr.
Az érettségi után: Fitness-wellness instruktor, sportedző képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti
.
Jelentkezéshez szükséges tagozatkód: 0016. – felvételi: magyar központi írásbeli, fizikális állapotfelmérés, szóbeli elbeszélgetés

 

GIMNÁZIUMI OKTATÁSBAN

Gimnáziumi osztályok:

  • 0001 tagozatkód: matematika – természettudományos osztály – felvételi: matematika központi írásbeli, szóbeli matematikából
  • 0002 tagozatkód: egyedi tantervű biológia – természettudományos osztály – felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli biológiából
  • 0003 tagozatkód: nyelvi tagozat (angol, német nyelv) – felvételi vizsga: magyar központi írásbeli, szóbeli a célnyelvből

A Nemzetgazdasági Minisztérium mint iskolánk fenntartója a 2017/2018. tanévi beiskolázási engedélyében az iskolánkban eddig indított nyelvi és természettudományos speciális osztályok mellett emelt szintű humán tagozatos osztálynak is helyt adott.
Ezt egyrészt alátámasztotta az az igény, amellyel a 11. évfolyam fakultációs jelentkezésekkor találkoztunk, másrészt az egyre divatosabbá váló jogászképzés, közszolgálati egyetemi képzés, ill. tanítványaink felsőoktatási jelentkezése, harmadrészt saját pedagógiai és szakmai elkötelezettségünk.

  • 0004 tagozatkód: humán tagozat – felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli elbeszélgetés

Ingyenes felvételi előkészítő:

2017. január 13., 20. (matematika, magyar – szövegértés), február 10., 17. (idegen nyelv, biológia, matematika, pedagógia, informatika, testnevelés) 14 – 16 óráig

ISKOLAI FELVÉTELI VIZSGA:
2017. február 20. (péntek) 8:00 óra

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGA: 2017. február. 20. 7:30

Helye: I. emelet – csoportszoba