P1160424A SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma – Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, Európai Tehetségpontként és a Tokaj és Térsége Tehetségsegítő Tanács gesztorintézményeként – nagy hangsúlyt helyez a tehetségfejlesztésre és a felnövekvő generációk szemléletformálására, tudatos, aktív állampolgárrá nevelésére. A tehetség kibontakoztatása nemzetstratégiai ügy, s iskolánkban nagy hagyománya van a személyre szabott és szervezett keretek között folyó tehetséggondozásnak.

Saját tanulóink szemléletformálása mellett régiónkban is felvállaljuk a tehetséggondozásra és az állampolgári tudatosságra irányuló alapelvek minél szélesebb körben történő megismertetését, népszerűsítését. Intézményünk a térségben tudásközpont szerepet tölt be, melyet kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal, hazai és európai projektekben betöltött szerepvállalással erősít.

Gyakran hallható igazság, hogy Európa megjósolhatatlan kihívások előtt áll, melyek leküzdése szükségessé teszi a fiatalok tudatos felkészítését, hiszen a ma tehetségígéretei és kibontakozó tehetségei a holnap szakemberei; a ma középiskolásai a holnap szavazó polgárai, döntéshozói. Stratégiai jelentőségű, hogy a fiatalok, akik a holnap felnőttei és annak formálói lesznek, mennyire felkészülten várják és alakítják a jövőt.

Dévaldné Orosz Beatrix intézményvezető-helyettesként, valamint történelem és társadalomismeret szakos tanárként különösen fontosnak tartja, hogy az iskolánkból kikerülő diákok minél szélesebb látókörrel rendelkezzenek, s minél tudatosabbak legyenek egyéni döntéseikben, valamint a társadalmi problémák felismerése és hatékony kezelése terén. Ezen célkitűzések igazán sikeresen megvalósíthatóak az általa vezetett társadalomismeret fakultáció keretei között, s az ott elsajátított ismeretek és elmélyített készségek jól kamatoztathatóak más tanórákon és az élet számos területén.

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ által kiírt és koordinált Őszi Pedagógiai Napok keretében meghirdetett „Aktív, tudatos állampolgár leszek!” elnevezésű bemutató foglalkozást rendkívül nagy érdeklődés kísérte: a POK szakértőjén túl városunk és iskolánk csaknem 20 pedagógusa kíváncsi volt arra, hogy  Dévaldné Orosz Beatrix tanárnő hogyan fogja feldolgozni ezt a témát az érettségi előtt álló tanulókkal.

A 2018. október 9-én 14 órától a 12. évfolyam társadalomismeret fakultációs csoportjába járó diákok között vannak olyanok, akik már átléptek a felnőttkor küszöbén, így tavasszal élhettek választójogukkal, a többiek hamarosan elérkeznek ebbe a korba. Azonban a tanóra nemcsak ennek a jognak a tudatos megélését segítette elő, hanem a kérdéskörrel kapcsolatos témában állásfoglalásra, érvelésre és értékrendszerük átgondolására késztette a résztvevőket, „véleményvonal” kialakítására és csoportmunkára kérte őket, valamint kooperatív módszerek alkalmazásával a csoportok ismertették a különféle választásokkal kapcsolatos tudnivalókat.

A bemutató foglalkozás után a diákok pozitív visszajelzéseket adtak. Az órát megtekintő pedagógusok úgy összegezték érzéseiket és véleményüket, hogy rendkívül hasznos, hiánypótló és példaértékű jó gyakorlatot láthattak, s Dévaldné Orosz Beatrix számos ötletét, munkaszervezési és módszertani innovációját saját osztályfőnöki és szaktanári munkájukban is alkalmazni fogják.