Nagyszabású rendezvény házigazdája és egyik szervezője volt a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Itt tartotta ugyanis soronkövetkező tehetségfejlesztő konferenciáját a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata. Az április 27-28-án lezajlott esemény jelentőségére és színvonalára jellemző, hogy hazánk határain túlról is érkeztek résztvevők. A vendégeket az iskola ifjúsági vegyeskarának köszöntő műsora fogadta. Ezt követően Májer János, Tokaj város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Őt dr. Dankóné Patkó Kornélia igazgató asszony követte, aki bemutatta a vendéglátó intézményt. Szólt az iskola képzési profiljairól, az intézmény szerteágazó kapcsolatrendszeréről, elért eredményeiről. Külön színfoltot jelentett a konferencián résztvevő, nemzetközi hírű fejlődéslélektani professzor, Franz Josef Mönks köszöntése 80. születésnapja alkalmából. Munkásságát Csermely Péter professzor méltatta, Magyarországhoz fűződő két évtizedes kapcsolatairól Balogh László professzor szólt. Átvehette ebből az alkalomból a tehetségsegítőknek járó legmagasabb magyar kitüntetést is. Meghatódva fogadta a vendéglátó iskola vegyeskarának és szólistáinak köszöntő műsorát.
Az előadók között köszönthettük dr. Czeizel Endre orvos-genetikus akadémiai doktort. Nagysikerű előadást tartott a magyar matematikus géniuszokról. Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke a tehetséggondozás idehaza, Európában, a világban elért eredményeiről, és az előttünk álló feladatokról szólt. Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke az aktuális tehetségsegítő pályázatokról tartott tájékoztatót. Franz Josef Mönks professzor előadásában felidézte a két évtizedes magyarországi tehetséggondozásról összegyűjtött emlékeit. Az elhangzott előadásokat 217 regisztrált résztvevő hallgatta nagy érdeklődéssel. Az elhangzottak idegen nyelvre (angolra és németre), illetve magyarra fordításáról az iskola nyelvtanárai magas színvonalon gondoskodtak.
A konferencia második napján a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium falain belül folytatott tehetséggondozással ismerkedtek a résztvevők. Dr. Dankó József, az Akkreditált Kiváló Tehetségpont vezetője előadását követően bemutatkoztak a Tokaj és Térsége Tehetségsegítő Tanács régi és új tehetségpontjai is: Tokaj, Tarcal, Gávavencsellő, Rakamaz, Tiszanagyfalu. Ma már ezeken a településeken működik tehetségpont. A legsikeresebb és legeredményesebb tanulók adták elő tudásukat nagy sikerrel. Ezt követően öt helyszínen a gimnázium komplex természettudományos tehetséggondozó műhelyében folyó munkát a gyakorlatban is megtekinthették az érdeklődők. A foglalkozásokat azok a szaktanárok irányították, akik a tehetséggondozó műhely vezetőtanárai. A hulladékanalitikai laboratóriumban Tóth Erika és Tóth Attila vezetésével a minta-előkészítés műszereit mutatták be a tanulók, majd különböző anyagok energiatartalmát határozták meg szárazköpenyes kaloriméterrel. A környezettechnológiai laboratóriumban Fakla Ida irányította az állatmorfológiai vizsgálatokat, ezt követően élelmiszerek nehézfém tartalmát határozták meg atomabszorpciós spektrofotométerrel. A kémiai laboratóriumban Szénási Tibor és a tehetségígéretek látványos kémiai kísérleteket végeztek a „Kölcsönhatások” című témakörből. A környezetvédelmi laboratóriumban Dr. Dankó József és Nagyné Dóka Nóra irányításával „A kvarkoktól az univerzumig” címmel tanulói projektek prezentációjára került sor. Az energetikai szaktanteremben Pataki Zsolt vezetésével a megújuló energiaforrások – napkollektor, napelem, szélkerék – telepítésének és működésének bemutatása valósult meg.
A konferencia zárszavában Nagy Kálmán, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozatának elnöke és Balogh László professzor, a Debreceni Egyetem tanára kiemelte a rendezvény magas színvonalát, a kitűnő szervezést, a vendégszeretetet, amivel a nevelőtestület tagjai kivívták az előadók és résztvevők elismerését. Mindketten hangsúlyozták azt, amire még soha nem volt példa, hogy a házigazda mellett a térség tehetségpontjai is bemutathatták a náluk folytatott tehetséggondozást.

Dr. Dankó József
tehetségpont vezető

Első nap
Nyitó műsor


Prof. Csermely Péter előadása

Bajor Péter előadása

Dr. Czeizel Endre előadása

Franz Josef Mönks Prof. előadása

Második nap
Dr. Dankó József előadása


Tehetségpontok műsorai

Laborfoglalkozások

Zárás Dr. Balogh László, Nagy Kálmán