projekt1Ma már természetes, hogy minden évben az ausztriai Yspertalból népes diákcsoport projektnapokon vesz részt a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnáziumban. Ebben a tanévben május 14-én érkezett hozzánk, immár 26. alkalommal 50 diák és az őket kísérő 3 pedagógus.

Két napon keresztül végeztek kutatásokat és megfigyeléseket kilenc csoportban az osztrák és a magyar diákok. 25 talpraesett, nyelveket jól beszélő magyar diák segítette a csoportok munkáját és csoportonként egy eredményes záró előadás létrehozását. Mindegyik csoportot a két nemzet tanulói vegyesen alkották, a kommunikáció angol és német nyelven folyt. A kilenc csoport különböző szempontok alapján járta körül a meghatározott témákat. Megismerkedhettek Tokaj szőlőtermelésével, borászatával, Tokaj madárvilágával, a város turizmusával, marketingjével, kulturális helyszíneivel és azok programjával, kutathattak hazánk és Ausztria kulturális különbségeivel kapcsolatban, forgalmat számláltak, és aktuális témákban is elmélyedhettek, mint például Magyarország és Ausztria vásárlóereje, vagy a migrációs probléma témaköre. A csoportok prezentációt készítettek a témáikról, amit egy 10 perces angol nyelvű előadásban be is mutattak a többieknek és az érdeklődőknek.

Ezúton szeretném megköszönni dr. Dankó József kollégámnak a fáradhatatlan munkát, amivel ezt a projektet már a kezdetek óta támogatja. Köszönöm testnevelő kollégáimnak a túrákban való részvételüket, amellyel felejthetetlen élményben részesítették az osztrák diákokat, a nyelvszakos kollégáknak a gyerekek motiválását. Az iskola vezetésének és a magyar diákoknak a támogatásukat és segítségüket, így a projektnapok ismét sikeresen zárulhattak, hogy újra várhassuk a jövő májust.

Kónya-Botrágyi Mária
igazgatóhelyettes