Külföldi vendégtanárok a TFG-ben

             A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tantestülete mindig törekedett arra, hogy széleskörű nemzetközi kapcsolatokat alakítson ki és tartson fenn. Ennek a törekvésnek a jegyében jött létre 1986-ban – az akkor még úttörő kezdeményezésnek számító és azóta is élő – testvériskolai kapcsolat a németországi Trittau gimnáziumával. Ennek szellemében szerveződik évről évre a négy közép-európai ország (Ausztria, Csehország, Lengyelország és Magyarország) egy-egy középiskolájának részvételével a Nemzetközi Junior Öko- expert Projekthét, s ennek a jegyében kel útra minden tavasszal iskolánk ifjúsági vegyeskara, hogy külföldi koncertkörúton látogasson el a határon túli magyarokhoz és Európa más országaiba.

            A nemzetközi kapcsolatok egyik speciális esete az, amikor anyanyelvi tanárok és gyakornokok érkeznek az intézménybe és rövidebb – hosszabb időt nálunk töltve gazdagítják a tanórákat és a szabadidős tevékenységeket, azaz a diákok mindennapi életét, s színesítik a nyelvgyakorlási lehetőségek palettáját. Mivel ezek a fiatalok korban közel állnak a középiskolásokhoz, s hasonló az érdeklődési területük, óriási motiváló erővel bír intézményünk diákjai számára az itt tartózkodásuk. Igazán nagy nyitottsággal és közlésvággyal fordultak egymás felé, ami a leghatékonyabb eszköz arra, hogy a szóbeli kommunikáció minél gördülékenyebbé és spontánabbá váljon. Ez rövid idő alatt be is szokott következni, hiszen nemcsak a tanórákon találkoznak, hanem sok informális és baráti programon is. Az érkező fiatalok nyitottak a világra, könnyen és gyorsan beilleszkedtek a fogadó közösségbe. A több mint két évtizedes tapasztalatunk a bizonyíték arra, hogy a vendégtanárok jelenléte egy vidéki középiskolában is interkulturális, sőt multikulturális közeget teremt, s a nyelvi kompetenciák fejlődése mellett jelentős mértékben hozzájárul a felnövekvő generáció szemléletváltozásához.

            A kialakuló személyes, sőt gyakran baráti kapcsolatok sok esetben tartósnak bizonyulnak, s időnként a levelezésen, chat-elésen túl későbbi személyes látogatásokhoz vezetnek. A város és az intézmény számára is a legjobb visszajelzés, amikor a korábbi vendégtanáraink újra ellátogatnak Tokajba, amire már többször volt példa, s általában magukkal hozzák barátaikat, családjukat is, mert nekik is meg akarják mutatni azokat a helyszíneket, ahol – elmondásuk szerint – nagyon pozitív tapasztalatokat és életre szóló szép emlékeket szereztek.

            1993-tól szinte minden évben voltak olyan külföldi fiatalok, akik a tanév egészében vagy egy részében elősegítették, hogy a középiskolánkban folyó nyelvoktatás sikeres, hatékony, gyakorlatias és élet közeli legyen. Másfél évtizeden át a GAP program keretében érkeztek hozzánk nyelvi lektorok az Egyesült Királyság (Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország), Új-Zéland, Ausztrália különböző részeiről.

A 2012-ben beindított kínai nyelvoktatást egy teljes tanéven át nálunk tartózkodó nagyon jól képzett és magas módszertani kultúrával rendelkező anyanyelvi tanárok végzik. Azon kevés magyarországi közoktatási intézmény közé tartozunk, ahol az ELTE Konfuciusz Intézet által delegált tanár teljes óraszámban tanít.

 2013-ban kerültünk kapcsolatba az AIESEC nemzetközi diákszervezettel. 2013-ban tajvani, 2014 elején pedig egy brazil gyakornokot fogadtunk. A fogadóknak mindössze a szállásukról és az étkezésükről kell gondoskodni. Az AIESEC, ez a világ 110 országában működő diákszervezet azt a célt tűzte ki tagjai számára, hogy „felfedezzék és fejlesszék a bennük rejlő képességeket, készségeket, és ezáltal a jövőben pozitív hatással lehessenek a társadalomra”. A városunkban vendégeskedő gyakornokok hasonló elhatározásokkal érkeztek. Itt tartózkodásuk alatt rengeteg feledhetetlen élményt és ismerőst szerezhetnek, megismerkedhetnek a magyar kultúrával, oktatási rendszerrel. Ugyanakkor önkéntes munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok az angolórák és tanórán kívüli tevékenységek során felszabadultan tudjanak társalogni, s így nyelvtudásuk fejlődjön, kommunikációjuk igazán élővé váljon, a látókörük pedig szélesedjen.

10045_756343441044940_1915297238_n 428284_563101847035768_1692878386_n

Idegennyelvi lektorok
Zoe Wright                                              1993-94
Todd Bellavia                                           1994-95
Deirdre Carney                                        1997-98
Diana Haines                                           1998-99
Peter Cox                                                 1999
Laura Pollard                                            1999-2000
Laura Wilson                                            2000-01
Matthew King                                            2001
Lorand Olifomt                                          2002
Katherine Grieve                                       2003
Duffett Rosemary                                     2004
Ransom Tanya                                         2008

Kínai nyelvtanárok
Tong Lixin                                                 2012-2013
Tan Jiani                                                   2013-2014

AIESEC
Annie Sun
Michelle Li
Jessica Timotheo