Iskolánk 2013 tavaszán Comenius Iskolai Együttműködések pályázatot nyert, melyet az Egész Életen Át Tartó Tanulás Program keretében az Európai Unió támogat, hazánkban pedig a TEMPUS Közalapítvány koordinál. A pályázat címe: „Facing the climate changes in the 21st century” (13/0030-C/1121) és összesen öt ország vesz részt benne: Magyarország (koordinátor), Törökország, Románia, Bulgária és Portugália. A pályázat során kötelező 24 mobilitás első 6 mobilitásának megvalósítására 2014. február 22. és 2014. március 01. között a törökországi Samsunban került sor.

A résztvevő diákok Kovács Enikő, Pózer Erik és Varga Bianka 11. C osztályos tanulók, a kísérőtanárok pedig Derecskeiné Nagy Mária, Derecskei Sándor és Pataki Zsolt voltak. A projekthét témája: „A klímaváltozás hatásai a mezőgazdaságra” volt. A szakmai elemek mellett a pályázati projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt kell fektetni egymás kultúrájának a megismerésére, amely kiterjed a helyi szokásokon keresztül, az étkezési különbségekre, nemzeti-hagyományos énekekre, táncokra, valamint az építészeti és tájképi örökség megismerésére. Összesen 7 napot töltöttünk a Fekete-tenger menti kikötővárosban, ahová vasárnap este érkeztünk meg. Magyarországi szemmel nézve kicsit szokatlan volt a közel 1.5 milliós város, ahol a reptéren szívélyes fogadtatásban részesültünk a helyi tanárok és diákok által. A szállásunk az egyik belvárosi tanár-hotelben volt, mely szinte kizárólag csak a közoktatásban résztvevő tanárok szállásául szolgált.

A projekt szakmai tevékenységei a hét első munkanapján kezdődtek, így hétfő reggel az iskolaudvaron a helyi tanárok és diákok köszöntése, valamint török népviseletbe öltözött lányok néptánca várt minket. A rövid megnyitó után a bemutatkozás következett, természetesen angol nyelven, hiszen a projekt munkanyelve is ez volt egész héten. A portugál, bolgár, román, török és magyar résztvevők bemutatták az iskoláikat és a diákok is megismerték egymást. A délelőtt folyamán körbevezettek minket a török iskolában, délután pedig az állatorvosi és állategészségügyi állomások laboratóriumait tekintettük meg, amely egyben az ottani diákok szakmai gyakorlóhelyeiként is funkcionálnak. A szinte minden napra kötelező kulturális program részeként az Amazon faluba látogattunk el, közvetlen a Fekete-tenger partján. A vacsora a város egyik legmagasabb pontján lévő étteremben történt, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Samsunra és a tengerre.

A szakmai program egyik igen fontos állomása volt a keddi program, hiszen itt egy olyan konferencián vettünk részt, ahol a diákok előadták a már előre elkészített prezentációikat, amik tartalmazták a globális felmelegedés hatásait a saját országukban, és a lehetséges alkalmazkodást a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. Meghallgattuk Tekin Kara professzor úr előadását, valamint a helyi igazgató és a koordinátorok beszédeit is. A reggel 9.00-tól egészen délután 18.00-ig tartó program kiváló összefoglalója volt a 2013 szeptemberétől a partnerintézményekben otthon, heti rendszerességű Comenius órákon folyó szakmai munkának, hiszen a pályázat során megvalósuló mobilitások egyik szakmai feladata a mobilitások közötti szakmai munka disszeminációja. A nap hatalmas hozadéka a szakmaiságon túl az volt, hogy az angol nyelvi szinten folyó előadások során a diákok szakmai szakszókincse is nagy mértékben fejlődhetett. Este, vacsora után pedig Mehmed Gülcan tanár úr rövid városnéző túrát tartott nekünk.

A harmadik napon buszos szakmai terepgyakorlatra indultunk a Kizilirmik nevű folyó fekete-tengeri deltavidékére, ahol a madárrezervátum igazgatója bemutatta a helyi állatvilágot, és koordinátoraink kikérték a véleményét az éghajlatváltozás hatásairól a deltavidékre, valamint az aktív természetvédelmi tevékenységre. A deltavidéken tett látogatás fontos állomása volt a projekt szakmai megvalósításának, hiszen itt olyan természeti jelenségeket láthattunk a saját szemünkkel, amelyek itthon, Magyarországon szinte csak mutatóban, vagy még úgysem érhetőek el. A biológusnak igazi csodahely ez a ramsari terület. Este egy samsuni étteremben vacsoráztunk, ezután pedig egy török népzenei előadással egybekötött teázáson vettünk részt, ahol betekintést nyertünk a török zenei és tánchagyományokba.

A csütörtöki napot a török kultúra és a helyi történelem megismerésére szántuk. Ismét buszra szálltunk és Amasyába mentünk, ami egy hegyekkel körülvett gyönyörű város. Az idegenvezető elmesélte a településről szóló legendákat. Megtekintettünk a természettudományi, valamint egy régen orvosi szanatóriumként működő múzeumot, az egykori római kori vízvezeték mellett megtalálható Szerelmesek Múzeumát (olyan, mint Londonban a Madame Tussauds panoptikuma) és a Helytörténeti Múzeumot. Este a török diákok vezetésével Samsunban kerestük fel a helyi látnivalókat és megkóstoltuk a hagyományos török kávékat.

A pénteki nap a heti szakmai munka összegzésének, a tanulságok levonásának és a jövőre vonatkozó szakmai javaslatok megfogalmazásának az időpontja volt. Az utolsó napon a résztvevő 5 ország diákjaival 3 vegyes csoportot alkotva posztereket készítettünk a felmelegedés pozitív és negatív hatásairól a héten szerzett tapasztalatok alapján. Majd mindhárom csoportból a magyar diákok álltak ki és mutatták be az elkészített munkákat, természetesen angol nyelven. Dicséret illeti őket, hiszen egész héten a vállukon cipelték a szakmai munka irányításának, a szummatív tanulságok feltérképezésének és angol nyelvű megfogalmazásának a terhét, amely egyben kiváló erőpróbája volt annak, hogy idegen környezetben a lehető legtökéletesebb szakmai munkát kell végezni. Ezt majd nagyon jól fogják tudni kamatoztatni a jövőbeli szakmai munkájuk során (orvosi és gyógyszerészi pálya), ami a pályázati mobilitás környezetvédelmi aspektusa mellett az egyik legfontosabb hozadék. Egy utolsó, hagyományos teázás után megtörtént a hét lezárása és a partnerországok résztvevői elbúcsúztak egymástól.

Összességében a projekthét sikeresen zárult, megismertük Törökország kultúráját, gyakoroltuk az idegen nyelvet és nem utolsósorban újabb barátságok is szövődtek.

Varga Bianka 11. C osztályos tanuló
Derecskeiné Nagy Mária és Pataki Zsolt kísérőtanárok