A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.; a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet – mások mellett – a Szerencsi Szakképzési Centrummal, (továbbiakban:SZSZC), illetve annak iskoláival tanulói jogviszonyban álló hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatásba történő beintegrálásának elősegítésére

A pályázat tárgya, a támogatás formája, tartalma:

Laptopok adományozása az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően az eszköz fizikai átadásával a győztes pályázók részére.

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye2020. 11.09. napja, 16 óra.

A pályázat közvetett benyújtása írásban, azon Iskolákon (a továbbiakban: Közreműködők) keresztül, annak székhelyén történik, amellyel a pályázó diák (a továbbiakban: Pályázó) tanulói jogviszonyban áll.

A pályázat eredményhirdetése: 2020.november 23. napja.

A szerződés megkötésének várható határideje, módja: előre láthatóan 2020. december 04. napja lesz

Az elnyert támogatás átadásának módja: Az Alapítvány a győztes pályázók részére az adományozott laptopot a Közreműködőkön (azaz az iskolán) keresztül juttatja el.

A kiválasztás fő szempontja az összességében legjobb pályázatok, leginkább arra érdemes Pályázók megtalálása, melynek során az alábbi részszempontok kerülnek értékelésre:

  • Hátrányos helyzet (Közreműködők által kiállított nyilatkozat alapján)
  • Tanulmányi eredmény a 2019/2020-as tanévben (Közreműködők által kiállított nyilatkozat alapján)
  • Tanulmányi versenyen történő részvétel, illetve eredmények (Pályázó által igazolandó)
  • Sajátos nevelési igény (Közreműködők által kiállított nyilatkozat alapján)
  • Tanulási motiváció (Pályázó által igazolandó, kifejtendő)

A részletes pályázati felhívás és pályázati dokumentáció megtalálható: 

A pályázat elkészítésében segítség kérhető a tanuló osztályfőnökétől és Horváthné Bócsi Ildikó igazgatóhelyettestől.