TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete

 Tokaj Város Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Jogi Bizottság, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Humánpolitikai és Idegenforgalmi Bizottság véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

  1. §

 Tokaj Város Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg (ÁFA tartalom: 27 %):

a) Tokaji Óvoda
Nettó 326.- Ft
Bruttó 415.- Ft

b) Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
ba) Napközi

Nettó: 386.- Ft
Bruttó: 490.- Ft
bb) Menza
Nettó: 232.- Ft
Bruttó: 295.- Ft

c) Szerencsi SzC Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskolája és Kollégiuma
ca) Kollégiumi térítési díja

Nettó: 496.- Ft
Bruttó: 630- Ft
cb) Menza
Nettó:248.- Ft
Bruttó: 315.- Ft

d) Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája és a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium
da) Kollégiumi térítési díja

Nettó: 496.- Ft
Bruttó: 630- Ft
db) Menza
Nettó:248.- Ft
Bruttó: 315.- Ft

  1. §
  • Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.
  • Hatályát veszti Tokaj Város Önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 21/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete.

Péterné Ferencz Zsuzsanna sk.                                                     Posta György sk.
Jegyző                                                                                   Polgármester