Tájékoztatás a 2018/19-es tanév tankönyvrendeléséről

 

Tisztelt Szülő! 

Az alábbiakban a 2018/2019. tanévi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról tájékoztatjuk Önöket.  

Az 1- 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.

Az iskola a tankönyvjegyzékről a NAT szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi  tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz a tankönyvvé nyilvánított  könyvek közül választ.         

A tankönyvrendelés 2018/2019. évi menetrendje:

 • 2018. március 15.: KELLO megnyitotta a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelés elektronikus formában a szülő/gondviselő által jóváhagyható, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület lehetőségeit.
 • 2018. május 15 – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkora kell az ingyenességre vonatkozó dokumentumokat benyújtani az iskola részére.
 • 2018. augusztus 27-31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 24-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 • 2018. augusztus 21 – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka 

Fontos tudnivalók:

 1. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
 2. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
 3. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldi ki az iskolákba 2018. augusztus 21. és 31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént (ezeket nem küldjük ki) valamint azon esetben, amikor az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. utánra esik (ezeket a számlákat szállítást követően küldjük). Az online fizetés tényét a tankönyvrendelési felületen az iskola megtekintheti.
 • Számlát a szállítás megtörténtét követően állítja ki a KELLO, a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

 

Tankönyvek kiszállítása

A KELLO évfolyamonként rendezve szállítja le a megrendelt tankönyveket az iskolának. 

Számlázás

A KELLO az iskolák által felvitt diákadatok alapján állapítja meg, hogy ki az, akinek számláznia kell. Amennyiben nem értesül a diákok térítésmentes tankönyvellátási jogosultságáról (10-12. évfolyamon), úgy a KELLO az érintett tankönyveket a diáknak fogja leszámlázni, fordított esetben pedig a fenntartónak/iskolának.

 1. Fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2018. 08. 21. és 08. 31. között, kivéve azon számlákat, ahol az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. után történik.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy egy regisztrációt követően a szülő által online letölthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
 • Befizetési időszak: 2018. augusztus 21 – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2018. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: készpénz, bankkártya, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

 Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2018. november 15-ig.
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállítását követő 15 napon belül.
 • Befizetés módja: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.
 1. Nem fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés

 •  Intézményi számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

Pótrendelés:

 • Intézményi számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

 

Iskolaváltás/fizetési státuszváltozás kezelése:

 • Fizetősből fizetősbe

Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába

 • A szülő/diák saját költségén, az átvételt követő 15 napon belül visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, egy elállási nyilatkozat kíséretében, amely tartalmazza az eredeti megrendelés adatait (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat a szülőnek, illetve amely letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét. Ez utóbbi esetben az elállási nyilatkozat tartalmazza a szülő részéről a visszautaláshoz szükséges bankszámlaszámot a számla tulajdonosának feltüntetésével.

Új, fizetős tanuló érkezik az iskolába

 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2018. szeptember 15-ig.

Amennyiben ez nem lehetséges, 2018. szeptember 24. után az évközi rendelés keretében kell részére megrendelni a tankönyveket.

 • A KELLO számlát állít ki a diáknak, melyet elküld az iskolába.
 • Új diáknak/szülőnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell kiegyenlítenie a számlát.

 vagy

 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe

A fizetős diák státusza ingyenesre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ről „normatív támogatott”-ra. A későn ismertté váló változások tekintetében a KELLO szeptember 27-e és október 1-e között lehetővé teszi a változások iskolák általi felvitelét a szükséges számlakorrekciók elvégzése érdekében.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diák részére, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen keresztül.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat a tankönyvrendelési felületen megadott számlázási címre iskolának/fenntartónak.
 • Nem fizetősből nem fizetősbe

Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák kapja.

Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a tankönyv). 

 • Nem fizetősből fizetősbe

Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani nem fizetősről „szülő/gondviselő fizet” státuszra legkésőbb 2018. szeptember 27-e és október 1-e között.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.

 

Egyéb információk, kérések

 • A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
 • Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

         Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000.

Visszaküldés esetén minden esetben kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, visszautalás szükségessége esetén (a tankönyvet már kifizették) a bankszámla adatokkal együtt!

Felhívjuk a szülők figyelmét a tankönyvrendeléssel kapcsolatos felelősségükre, teendőikre (gyermekük részére rendelt tankönyvek átvételére, a tankönyvek ellenértékének befizetésére, illetve szükség esetén a tájékoztatóban megadott határidőig történő visszaküldési lehetőségre). 

A KELLO elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve,
Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
vezetősége

ingyenes tankönyvrendelő igénylőlap
tankönyvrendelő 9. évfolyam gimnáziumi osztály
tankönyvrendelő 9. évfolyam szakgimnáziumi osztály
tankönyvrendelő 10. évfolyam gimnáziumi osztály
tankönyvrendelő 10. évfolyam szakgimnáziumi osztály
tankönyvrendelő 11. évfolyam
tankönyvrendelő 12. évfolyam