Intézményünk, a SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 2005 óta nyelvvizsgahelyként is működik. Ilyen módon is igyekszünk segíteni saját diákjainknak a sikeres nyelvvizsga megszerzését, amely évek óta nélkülözhetetlen az egyetemi tanulmányokhoz, a diploma megszerzéséhez, munkavállaláshoz és a mindennapi élethez.

Osztályainkban célirányosan készítjük diákjainkat a nyelvvizsga követelményeinek elérésére felkészítő könyvek, próbatesztek segítségével. Iskolánk a tantervi kötelező órákon túl számos ingyenes, tanórán kívüli foglalkozást: idegen nyelvi tábort, szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat, nyelvtanfolyamot szervezve igyekszik minden lehetőséget megadni ahhoz, hogy a tanulók minél hatékonyabban és minél rövidebb idő alatt használható nyelvtudásra tegyenek szert, s felkészülten vállalkozzanak a közép- és felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére.  

Mint minden évben, idén is szép számmal jelentkeznek diákjaink nyelvvizsgára. A legcéltudatosabbak már 10. évfolyamra elsajátítják azt a tudásanyagot, s olyan magas szintű jártasságra tesznek szert a különböző idegen nyelvi készségek terén, hogy könnyedén teljesítik a középfokú nyelvvizsga követelményeit. Örömteli fejlemény az a tény is, hogy egyre több tanulónk szeretne sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tenni. Ez mindenképpen nyelvi igényességüket, fejlett nyelvtudásukat, nyelvi intelligenciájukat mutatja. Felkészültségük legékesebb bizonyítéka, hogy az elmúlt időszakban iskolánk minden felsőfokú nyelvvizsgára jelentkezett tanulója megszerezte a felsőfokú nyelvvizsgát.

Külön dicséret illeti azokat a diákokat, akik komplex nyelvvizsgára jelentkeznek mind a négy készség megmérettetésére felkészülve. Fejlett időbeosztást, jó szervezést, és komoly elköteleződést, motiváltságot mutat a teljes nyelvvizsgára való felkészülés az iskolai tanulmányok mellett, különösen felsőfokon. Az emelt szintű idegen nyelvi érettségin – mely megfelelő pontszám esetén egyenértékű a nyelvvizsgával – hasonlóan szép sikereket szoktak elérni, nem ritka a 100%-hoz közelítő teljesítmény.

Az eredmények ismeretében elmondhatjuk, hogy diákjaink egyre komolyabban veszik ezt a kihívást, osztályainkban a nyelvvizsgáknak komoly értékük, presztízsük van. Minden sikeres nyelvvizsga nagy örömmel tölt el bennünket, nyelvtanárokat is. Gratulálunk minden sikeres nyelvvizsgát elért diákunknak, és reméljük, hogy ezek a szép eredmények bíztatást adnak azoknak, akik a jövőben tervezik nyelvtudásuk tesztelését.

Ezt a célkitűzést Magyarország Kormánya is támogatja, hiszen a Külföldi Nyelvtanulási Program keretében lehetőséget biztosít a 9. és 11. évfolyamos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók számára nyelvtudásuk fejlesztésére, motivációjuk növelésére, nyelvhasználatbeli gátlásaik oldására és célnyelvi környezetben történő tapasztalatszerzésükre. Így iskolánk csaknem 140 tanulója 6 kiutazó csoportba szerveződve anyanyelvi miliőben fejlesztheti nyelvtudását és szélesítheti látókörét már idén nyáron.

Négyesiné Fenyvesi Magdolna
nyelvtanár, nyelvvizsgaszervező                                                

Horváthné Bócsi Ildikó
nyelvtanár, igazgatóhelyettes