A „Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért” Egyesület 2000. december 12-től, megalapítása óta szolgálja a nevében foglalt és az alapszabályban részletezett célokat: tehetséges tanulóink anyagi támogatását és jutalmazását. Elsősorban az országos és megyei versenyek részvételi költségeihez nyújtunk hozzájárulást, és a helyezést elért tanulókat meg is jutalmazzuk, melyek átadására a ballagáson és a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Az említetteken kívül jutalomban részesülnek az osztályonként megválasztott „Év tanulói”, felsőfokú vagy két középfokú nyelvvizsga birtokosai és a jó tanulmányi eredményű osztályok.

Az egyesületnek három fő bevételi forrása van. A jótékonysági báli támogatások bizonyos részét egyesületünk használhatja föl és adhatja tovább az arra érdemes tanulóknak; magánszemélyek 1%-os felajánlása, időnkénti adománya és a befizetett tagdíjak. Ez utóbbi egy naptári évre vonatkozó összege diákok számára 400, a felnőtteknek 1000 forint. Minden támogatást és felajánlást köszönettel fogad az egyesület, s azt az Alapszabályban foglaltak szerinti nemes célokra fordítja.

Számlaszámunk: 68500218-11057295
Adószámunk
: 18805893-1-05

A „Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért” Egyesület tisztségviselői, akik feladatukat önkéntes tevékenységként végzik:

elnök: ifj. Dévald István
titkár Kónya-Botrágyi Mária
gazdasági alelnök Horváthné Bócsi Ildikó
a felügyelő bizottság elnöke: Tóthné Móra Melinda
könyvelő: Péter Istvánné

Az egyesület alapításakor elnöke Szlobodáné Dr. Nagy Judit, majd Dr. Zakuczki Tünde, titkára Kiszely Zsuzsanna, gazdasági alelnöke Pintér Mária, majd Mészáros Ágnes volt. Munkájukért – így utólag is – köszönetet mondunk. A könyvelői teendőket Péter Istvánné látja el a kezdetektől. Ez úton is köszönjük a korábbi és jelenlegi tisztségviselők és Péter Istvánné könyvelő fáradhatatlan és önzetlen munkáját, akik egyéb elfoglaltságaik mellett is vállalták és vállalják megbízatásukat.