Régi vágyunk volt, hogy az iskolában működő Diáksport Kör átalakuljon Diáksport Egyesületté. A 2006/2007. tanév végén kezdtük meg az előkészítő munkálatokat. A testnevelők és néhány lelkes kolléga munkáján kívül köszönet illeti dr. Gulyás Gábor ügyvéd urat, aki elkészítette a Diáksport Egyesület Alapszabályát. Az augusztus 17-én megtartott alakuló ülésen a 14 alapító tag egyöntetűen kinyilvánította szándékát a társadalmi szervezet létrehozására vonatkozóan és elfogadta az Alapszabályt. Megtörtént az elnökség, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása is. Az egyesület nyilvántartásba vétele 2007. szeptember 27-én megtörtént, a végzés 2007. október 26-án jogerőre emelkedett.

A Tokaji Ferenc Diáksport Egyesület az alábbi szakosztályokkal kezdte meg működését:
Kézilabda
Kosárlabda
Labdarúgás
Vízisport
Természetjáró
Szabadidő sport

A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamennyi diákja a DSE tagja. Az egyesület a tagok által befizetett éves tagdíjakból fedezi a versenyeztetés költségeit, biztosítja a pályázatok önrészét, vásárolja meg a szükséges sporteszközöket, végezteti el a felújításokat, javításokat.

Hagyományos rendezvényünk a maratoni sportdélután, amit minden hónap utolsó csütörtökén szerveznek meg a testnevelők, a 24 órás sportnap, túrák, sporttáborok.

A 2008/2009. tanévben a DSE a kosárlabda szakosztály működését felfüggesztette, helyette tollaslabda szakosztályt szervezett.

2010-ben a rendészeti képzés beindítása hívta életre az önvédelem szakosztályt, amely iránt a mai napig is a legnagyobb az érdeklődés. A szakosztályi munka színvonalának emelése érdekében bokszkesztyűket, bokszzsákot, rúgópajzsokat, tatamit, fejvédőket vásárolt a DSE. A diákönkormányzat segítségével megteremtettük a lövészet iránt érdeklődők igényeinek kielégítését is: légpuskákat, légpisztolyokat vásároltunk, zárt lőpályát alakítottunk ki.

Kölcsönös jó kapcsolatot ápolunk a helyi Vízisport Clubbal. Igazolt versenyzőinek jelentős része gimnáziumunk tanulója, ezért a téli alapozó edzések időszakára az iskola a kajakosok rendelkezésére bocsátja az intézmény valamennyi sportlétesítményét. A Vízisport Clubon kívül kapcsolatot ápolunk a városi sportegyesületekkel és a Tokaji Futball Clubbal is.

Egyesületünk számít a sportkedvelők anyagi támogatására, amit a következő számlaszámra ajánlhatnak fel az adományozók:

 Adószám: 19333652-1-05
Bankszámlaszám:
54900488-11065357