A matematika munkaközösség tagjai minden szeptember elején a kilencedikes tanulókkal felmérőt íratnak, amely alapján a gyengébb tanulók felzárkóztató foglalkozáson vesznek részt. A 9. évfolyam nagyobb létszámú osztályaiban csoportbontásban folyik a tantárgy oktatása, így több lehetőség van a tanulók fejlődésének jobb megfigyelésére, az egyéni törődésre és gondolkodtatásra, több táblai munkára. A 11. évfolyamtól az érdeklődő tanulók emelt szintű csoportban készülhetnek az érettségire. Egyre több osztályunkban, egyre több matematika órán érvényesül a HEFOP 3.1.3. pályázat nyomán a kompetencia alapú oktatás.

Tanulóink versenyzési lehetőségei: Arany Dániel Matematikai Verseny 9. és 10. évfolyamon, OKTV a 11. és 12. évfolyamon, Mezőkövesdi Matematika Verseny és GORDIUSZ Matematika Tesztverseny 9-12. évfolyamon.

A fizika szakosok sikeresen pályáztak a szertár fejlesztésére, így sikerült kiegészíteni a saját forrásokat. Az élő kísérleteken túl a munkaközösség tagjai szívesen bemutatják a meglévő kísérletes felvételeket is. Örömmel szerveznek a szaktanárok az érdeklődő tanulók számára kísérletező szakkört. Tanulóink versenyzési lehetőségei: Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 9-10. évfolyamon, kazincbarcikai Nagy László Fizikaverseny 9-12. évfolyamon, OKTV 11-12. évfolyamon. Tervezzük további pályázatok segítségével eszközeink fejlesztését, a kísérleteket tartalmazó filmek digitalizálását és új kísérletek filmre vételét.

Munkaközösség-vezető:
Kunné Hubai Gyöngyi

A munkaközösség tagjai:
Bendik-Asztalos Ildikó matematika-informatika,
Csikai Zoltán matematika-fizika szakos tanár,
Erdős Zoltán fizika-informatika,
Juhász Zsolt matematika-informatika-testnevelés,
Kamenyiczki Gábor matematika-ábrázoló geometria,
Kunné Hubai Gyöngyi matematika-kémia,
Szabolcsné Pásztor Mária matematika-fizika,
Sztahora Beáta matematika-informatika,
Olasz-Szabó Zsuzsanna matematika-fizika.