A magyar-történelem munkaközösség különösen fontos szerepet tölt be iskolánk életében, nevelési-oktatási rendszerében, sőt a város közéletében is.

A két alaptantárgy, melyek kötelező érettségi vizsgatárgyak is, kitűnő lehetőségeket nyújtanak a tanulók személyiségének, szemléletének, gondolkodásának fejlesztésére.

A legfontosabb feladatunk a minőségi munkavégzés: tudatosítani a diákokban a tanulás és a tudás fontosságát, a tanulói teljesítmény rendszeres, reális mérése, hangsúlyozni a tantárgyi koncentrációt, megszervezni a házi, megyei és országos szintű versenyekre való felkészítést. A szakmai alapozás fontos része, hogy a 9. évfolyamos tanulók tudásszintjét, helyesírását felmérjük, és a rászorulókkal felzárkóztatás keretében foglalkozzunk.

Munkánk állandó részét képezi a versenyekre való felkészítés. Sok időt, energiát követel ez nevelőtől, diáktól, de az elért eredmények, az ott szerzett élmények folytatást követelnek.

A Kazinczy Szép Magyar Beszéd, az Édes Anyanyelvünk, az Implom József helyesírási verseny minden évben sok tanulót mozgat meg, a helyi győztesek képviselik iskolánkat a megyei fordulókon.

Igen népszerűek a szavalóversenyek is az ifjúság körében. Iskolánkban és városi szinten a Költészet Napja alkalmából nyílik erre lehetőség, de szép eredményekkel vesznek részt diákjaink a megye középiskolái által rendezett vers- és prózamondó versenyeken is.

A vidéki hátrány leküzdése érdekében évtizedek óta hagyomány a rendhagyó magyar- és történelemórák tartása, melyek jelentősen segítik nevelő- oktató munkánkat, hiszen a tananyagon túl érzelmi, esztétikai élményt is nyújtanak. Minden elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy ezek az órák, versenyek, ünnepségek mozgatják meg a legtöbb tanulót az iskolában. Többször jártak nálunk  a Miskolci Nemzeti Színház színészei, és 1991 tavasza óta rendszeres kapcsolatunk van a kassai Thália Színház társulatával, igen szoros kapcsolatot tartunk megalakulása óta a Tokaji Írótábor Kuratóriumával, a városi Paulay Ede Színházzal is.

Az iskolai filharmóniai előadásokat, a rajz- és népdalversenyeket is munkaközösségünk tagjai végzik, és a városi Rákóczi Szövetség munkáját is segítjük.

A történelem tanítását igyekszünk érdekessé, változatossá tenni (múzeumok és levéltárak látogatása, filmvetítés, illusztrációk…),de az élő közvetítés hatása pótolhatatlan.

Az elmúlt években történelmi időket éltünk át, és hozzánk is eljutott a „Velünk élő történelem”. Habsburg Ottó főherceg, városunk díszpolgára, a Páneurópai Unió elnöke látogatott el városunkba 2010-ben,  a  Páneurópai Piknik évfordulóján, és így  a történelem fakultációs csoport fiataljai beszélgethettek vele, és kíváncsian hallgatták a világ, Európa és hazánk helyzetének jó ismerőjét. A kommunista diktatúra áldozataira emlékezve találkozhattunk Papp Bálint bácsival, az „erőltetett menet” és a „malenkij robot” túlélőjével 2009-ben, 2012 tavaszán pedig Demeter Ervin kormánymegbízott tartott előadást rendhagyó társadalomismeret óra keretében a Kormányhivatal működéséről, felépítéséről.

A nemzeti ünnepeinkről iskolai ünnepségek, illetve rádióműsorok keretében emlékezünk meg, amelyek fényét emelik az énekkar előadásai és az igényes dekorációk.

Az esztétikai nevelés tekintetében figyelmet fordítunk a rajz területén tehetséges diákjaink alkotásaira, ezért a tanév végén a hónapok során elkészült alkotásaikból kiállítást rendezünk.

Elődeink példáját követve legfontosabb feladatunk továbbra is a tanulók esztétikai, érzelmi, szellemi fejlődésének biztosítása, érdeklődésének felkeltése a világ és hazánk sorsa iránt. E fontos célok kitöltik hivatásunkat, és meghatározzák az elkövetkezendő évek tennivalóit.

Munkaközösség-vezető:
Gintner Tamásné Hornyák Ágnes

A munkaközösség tagjai:
Agócs-Jáger Erika történelem-könyvtár,
Bogdán József történelem-orosz-angol,
Bogdánné Regős Márta magyar nyelv és irodalom-német nyelv,
Dévaldné Orosz Beatrix történelem–művelődésszervező-társadalomismeret,
Gintner Tamásné Hornyák Ágnes magyar nyelv és irodalom-pedagógia,
Győri Márta magyar nyelv és irodalom – gyors és gépírás,
Gulyás Zoltán magyar nyelv és irodalom-történelem,
Hogya Orsolya magyar nyelv és irodalom-történelem,
Keresztúri Zsuzsa magyar nyelv és irodalom-történelem,
Maczkó Hajnalka magyar nyelv és irodalom,
Majoros Cecília rajz – vizuális kommunikáció,
Máté Krisztina történelem-ének,
Dr. Makóné Kontra Julianna magyar-néprajz,
Rezsu Krisztián történelem,
Takács Ágnes magyar nyelv és irodalom-pedagógia,
Tóth Attila történelem-földrajz szakos tanár