A munkaközösségünk 1995-ben jött létre, korábban a matematika-fizika tárgyakkal együtt alkotott egy egységet. Magába foglalja a biológia, kémia földrajz és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos szakmai alapozó tantárgyakat és a velük kapcsolatos szakmai feladatokat. Tevékenységünk szerteágazó, a közismereti oktatáson túl, az emelt szintű biológia-természettudományos, a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos szakközépiskola, és a ráépülő környezetvédelmi technikus OKJ képzés szervezése is a munkaközösség tagjaira hárul. Szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő órákat tartunk biológiából és kémiából 11. és 12. évfolyamon. A szabadon választható órák palettája a 2013/14. tanévtől kiegészült földrajz és környezetvédelem érettségi előkészítőkkel. Érettségi szempontjából a munkaközösséghez úgynevezett választható tantárgyak tartoznak, és általánosságban elmondható, hogy évről évre sok végzős diák választja ezeket a tárgyakat. Népszerű érettségi tárgy a biológia, amiből sokan tesznek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát. A szakközépiskolás diákok közül sokan választják a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos alapozó ismereteket, többnyire középszinten, de sikeres emelt szintű érettségi is született már ebből a tantárgyból.

A 2000-es évek elején az általános óraszámcsökkenés legnagyobb vesztesei a természettudományok voltak, közülük is leginkább a kémia. A jelen oktatáspolitika próbálja kompenzálni a reál tárgyakat ért veszteségeket, de a 2012-es kerettantervek alapján a reál tárgyak aránya még mindig alacsony a humán tárgyakhoz képest. A köznevelési törvény által meghatározott szabadon tervezhető órák terhére igyekszünk legalább a biológia-kémia profilú csoportokban plusz órákat tervezni, elsősorban a tanulók gyakorlati tevékenységére.

A gyakorlat orientált képzés mindig is mottója volt munkaközösségünknek. Iskolánkban, a vezetés teljes támogatásával és a kollégák kitartó munkájával több komoly pályázat is megvalósult, melyek a környezetvédelmi technikus képzés gyakorlati részének feltételeit teremtették meg, ugyanakkor minden természettudományos tárgy rendelkezésére állnak. Jelenleg 6 laboratóriumunk van az iskola épületének legkülönbözőbb pontjain, a pincétől a tetőig megtalálhatóak, változatos méretű helyiségek, befogadóképességük 8 és 18 fő között mozog. Az iskola átadásakor két laboratóriumunk volt a „folyadékos” és a „műszeres”, ehhez decentralizált alapból kapott támogatásból szereltük fel a „vízanalitikai projektszobát” 2008-ban. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 490 ezer EUR értékű támogatása jóvoltából 2010-ben átadásra került az országos szinten is kiemelkedő felszereltségű „hulladékanalitikai laboratórium” és a „környezettechnikai projektszoba”. Végül, de nem utolsósorban, 2011-ben, TISZK támogatásból alakítottuk ki a tetőtérben a „megújuló energiaforrások demonstrációs termét”.

Legújabb fejlesztésünk, hogy a Norvég Alapból épült új laboratóriumok miatt felszabadult műszeres környezetvédelmi laboratóriumot biológia- ökológia laboratóriumnak alakítjuk át. Ebben a régi és új mikroszkópokon, digitális és analóg kamerákon kívül időjárás-megfigyelő állomás, imissziós levegőtisztaság mérő állomás, bakteriológiai termosztát és digitális mérőműszerek sora kap helyet. De a klasszikus kémiai (folyadékos) laboratórium is folyamatosan fejlődik: csak az elmúlt évben több százezer forintot költöttünk vegyszerekre, üvegeszközökre, mérlegekre és digitális műszerekre.

A földrajz sem marad ki: pályázati pénzből csillagászati távcsövet vásároltunk. Így ha az óraszám engedi, órákon vagy délutáni foglalkozásokon, szakkörökön, tehetséggondozó műhelyfoglalkozáson szerezhetnek tanulóink normál középiskolain túlmutató ismereteket, fejleszthetik gyakorlati készségeiket, kísérletező kedvüket.

Az eredményekhez persze az is kell, hogy a munkaközösség tagjai is vállalják az ilyen foglalkozásokkal járó plusz munkát, felelősséget. Elmondhatjuk, hogy tagjaink iskolán belül, de más, külső összevetésben is élen járnak a gyakorlatias oktatás területén, pl. a projektrendszerű oktatásban.

További kedvező feltételt, illetve segítséget jelent kiterjedt kapcsolatrendszerünk. Régebben is jó kapcsolatot ápolt iskolánk a tájvédelmi körzetet felügyelő Nemzeti Parkkal, ma pedig a NP természetvédelmi őrei szoktak nálunk előadásokat tartani. Sok diákunk volt, vagy jelenlegi tagja a tokaji természetvédelmi egyesületnek, a TOTEM-nek. Nemzetközi kapcsolataink is fontosak: osztrák, lengyel, cseh iskolákkal dolgozunk együtt minden évben komplex ökológia-természetvédelmi problémák megoldásain, a nemzetközi Öko-Expert Projekt keretében.

Diákjaink a versenyeken is eredményesen képviselik iskolánkat: az elmúlt évtizedben az OKTV-k megyei fordulóiba a legtöbb diák biológiából jutott be, de a szintén igen rangos, s nagy múltú Kitaibel Pál biológia verseny országos döntőjében is rendszeresen ott vagyunk. A szakmai versenyek közül, több diákunk jutott be az SZÉTV és OSZTV országos fordulójába.

A versenyeredmények is jelzik tanulóink felkészültségét. Rendezvényeink, tanórán kívüli tevékenységünk is szerteágazó volt mindig, és ma is az. A munkaközösség maga is szervez természetismereti versenyt általános iskolások és saját diákjaink számára is.

A legnagyobb siker mégis, hogy visszatérő diákjaink elismerően nyilatkoznak az itt tanult ismeretek használhatóságáról, és ugyanezt a véleményt halljuk azoktól a főiskolai, egyetemi oktatóktól, vagy éppen munkáltatóktól, akikhez kirepült diákjaink kerülnek. Ez a legfontosabb indikátora annak, hogy jó úton járunk.

Munkaközösség vezető:
Fakla Ida, ökológus, biológia szakos tanár

A munkaközösség tagjai:
Pataki Zsolt igazgatóhelyettes, biológia-környezettan szakos tanár, környezetvédelmi szakelőadó
Szénási Tibor biológia-kémia szakos tanár
Tóth Attila történelem-földrajz szakos tanár
Erdeiné Lukács Zita kémia szakos tanár
Kunné Hubai Gyöngyi matematika-kémia szakos tanár
Kovács Mária földrajz-környezetvédelem,
Molnár Béla földrajz-testnevelés szakos tanár
Gyüre Levente földrajz-testnevelés szakos tanár
G. Liszkai Judit környezetvédelem
Nagyné Dóka Nóra biológia-környezetvédelem
Vágner istván biológia-földrajz