Kedves Tanuló!

Szeretettel köszöntünk a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolájaban!

Gratulálunk sikeres felvételi eredményedhez!  Az értesítő levéllel egy időben tájékoztató anyagokat is kapsz a tanulmányok megkezdéséről, a beiratkozást megelőzően szükséges tennivalóidról, a kollégiumi férőhely igénylés menetéről, az évnyitó és a beiratkozás időpontjáról, a beiratkozáshoz szükséges iratokról, eszközökről.

 

BEIRATKOZÁS: 2016. JÚNIUS 23. 8:00

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG: 2016. szeptember 1-jén 7:55

GÓLYATÁBOR 2016. augusztus 23-24-25.

Jelentkezés a beiratkozás napján!
Gólyatábor jelentkezési lap letöltése

Általad kötelezően kitöltendő nyomtatványok:

 • Tankönyvrendelés:

Postafordultával kérjük visszaküldeni a rendelőlapot! Kérjük aláhúzni, hogy ingyenes tankönyvre jogosult, vagy nem jogosult a tanuló! A gimnáziumi tanulóknak 2 nyelvkönyvet kell rendelni, a szakközépiskolába jelentkezett tanulóknak 1 nyelvkönyvet.

A tanulók rendelését egyénileg rögzíti az iskola országosan egységes rendszerben.

A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.

Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu): a diákok adatainak ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására és a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából. Ennek a felületnek a használatát kimondottan javasoljuk a szülőknek, mert ennek használatával plusz egy ellenőrzési kört tudunk beiktatni a tankönyvrendelési és -ellátási folyamatba, amellyel csökkenthetőek a hibák és a későbbi kellemetlenségek! A kiszállított tankönyvek alapján számláz a KELLO, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.

A KELLO a fizetős diákok számláit egyben küldi ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét az iskola ellenőrzi. A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentum érkezik, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon csak alapadatokat kell megadni, és az iskola őrzi. Csekk befizetése és bemutatása után kaphat könyvet a tanuló.

Ingyenességre jogosult tanulók esetében a könyv átvételének feltétele az érvényes igazolás bemutatása. Amennyiben a tanuló nem küldi vissza a megadott határidőben a rendelését, az iskola nem tudja rögzíteni, így szeptemberben nem fog tankönyvet kapni! Nem lehet 1-1 könyvet szeptemberben visszaadni, ezért figyelmesen kell rendelni!
Tankönyvrendelési lap gimnáziumi tanulóknak letöltése
Tankönyvrendelési lap szakközépiskolai tanulóknak letöltése

 • Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz: Minden esetben kérjük a nyomtatvány pontos kitöltését (abban az esetben is kérjük, ha nem jogosult támogatásra). Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem állapítható meg a tanuló ingyenes tankönyvre való jogosultsága és annak igazolása nem történik meg az igénylőlap megküldésével egy időben, az intézmény nem tudja elfogadni az igénylést, és a tanuló fizetős státuszba kerül! Abban az esetben, ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozata 2016. szeptember 01. napjáig érvényét veszti, az intézmény fizetős státuszba sorolja a tanulót.
  Igénylőlap tankönyvtámogatáshoz letöltése
 • Személyi adatokat tartalmazó adatlap: Kérjük, figyeljenek a pontos kitöltésre, továbbá szíveskedjenek a szükséges igazolásokat megküldeni az adatlap alapján kért formában! Felmentési kérelmek (SNI, testnevelés) esetén kérjük a szakorvosi igazolások, szakérői vélemények másolatát.
  Személyi adatlap letöltése
 • NEK azonosító adatlap a diákigazolvány igényléséhez (Okmányiroda állítja ki!)
 • Az igénylés megkezdése előtt, amennyiben a jogosult nem rendelkezik érvényes fényképpel és aláírással a központi adatbázisban – NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) -, úgy az okmányirodában szükséges ezek elkészítése. A fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a jogosultnak az okmányirodában bemutatnia: születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya.
 • Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.
 • Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzetközi Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az okmányirodai ügyintézőtől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és 14 éven felüli jogosult esetén az eredeti aláírás szerepel. 14 éven aluli jogosult esetén az aláírás mezőt üresen kell hagyni, illetve kitöltés esetén nem kerül feldolgozásra. Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan ügyelni kell. Amennyiben a NEK azonosító elvész, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában.
 • Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás a jogosult számára
 • A tanuló ezt követően az iskola ügyintézőjénél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét. Az ügyintézőnek megadja a NEK azonosítót. A diákigazolvány igénylés ingyenes!
 • Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére igazolás adható ki a beküldött igénylés adatai alapján.
 • Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az igénylő lakcímére postázza ki.

Kérem, hogy az Okmányirodába történő bejelentkezést szíveskedjenek megtenni és az Okmányiroda által kiadott adatlapot 2016. május 31. napjáig megküldeni az intézmény címére!

Felhívom a figyelmet, hogy annak a tanulónak, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, sajnos nem tudjuk garantálni, hogy szeptemberben diákigazolványát megkapja. Diákigazolvány hiányában nem tudja bérletét megvásárolni, kedvezményes utazást nem vehet igénybe.

Ideiglenes diákigazolvány kiadására lehetőség van a bérletek kiváltásához! Ezt személyesen jelezni kell az iskola titkárságán a tanév első napján!

 • Iskolai póló mérettáblázat: A beiratkozás során befizetett összeg tartalmazza 1 db iskolai egyen póló árát. Az ezen felül kért darabszámot szíveskedjenek a mérettáblázatban rögzíteni! A plusz pólók díját a beiratkozáskor fogjuk kérni!
  Póló mérettáblázat
 • Személyi okmányok másolata: (TAJ szám, személyi igazolvány, adóazonosító szám, lakcímkártya). Amennyiben lehetőség van rá, egy lapon kérjük a személyi okmányok másolatát!
 • Kollégiumi felvételi kérőlapA felvételi kérelem egy tanévre szól, melynek elbírálása a túljelentkezés esetén az intézmény által kidolgozott szempontrendszer szerint rangsorolással történik. A határidőn túl érkező és a hiányosan kitöltött kérelmeket nem tudjuk figyelembe venni. A döntés eredménye az Intézmény honlapján www.tfg.hu megtekinthető: 2016. augusztus 21-től. A döntésről postai úton minden jelentkezőt értesítünk! A kollégiumi szállásért a tanulók nem fizetnek térítési díjat, csak az étkezésért.
  Kollégiumi felvételi kérőlap letöltése
 • ÉTKEZÉSI DÍJ TÁBLÁZAT

KOLLÉGIUM

21 nap          630 Ft                   =             13.230 Ft

21 nap          315 Ft                   =               6.615 Ft (kedvezményben részesülők)

Kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat leadásának határideje igazolással együtt 2016. szeptember 15. napjáig a kollégiumvezető részére.

MENZA

21 nap          315 Ft                   =               6.615 Ft

21 nap          158 Ft                   =               3. 318 Ft (kedvezményben részesülők)

Jelentkezés az étkezés igénybevételére 2015. szeptember  01. 9:00-ig az osztályfőnöknél.

Kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat leadásának határideje igazolással együtt 2016. szeptember 15. napjáig az iskola titkárságán.

 Nyilatkozat igényelhető az iskola titkárságán, vagy a www.tfg.hu honlapról (iskolai dokumentumok/kérvények, űrlapok fülről) letölthető.

 • Kötelező olvasmányok a 9. évfolyamon
  • Szophoklész: Antigoné
  • Shakespeare: Rómeó és Júlia
  • Moliére: Tartuffe
  • Zrínyi: Szigeti veszedelem (rövidített változat)
  • Homérosz: Iliász (a szöveggyűjteményben található részletek)
  • Homérosz: Odüsszeia (a szöveggyűjteményben található részletek)
 • Eszközök, felszerelések

Testnevelés: fehér talpú tornacipő vagy sportcipő, iskolai póló (a mindennapos testnevelés miatt javasolt 2-3 db), szabadidőnadrág vagy rövidnadrág (nincs egyenruha, kerülendő a balesetveszélyes ruházat használata).

Füzetek: szaktanár határozza meg, melyről információt az első napon kapnak a tanulók. (Általában spirálfüzetek, A/4-es füzetek, szótárfüzetek).

 

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉST!
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE