Alapításának 60. évfordulóját ünnepelte a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Szikrázó napsütés, vakítóan tiszta kék ég, őszi színekben pompázó hegyoldal fogadta október első szombatján a városunk legpatinásabb középiskolájába érkező hajdanvolt és jelenlegi diákokat.
Arra a jubileumi ünnepségre érkeztek, amelyen megidézték az elmúlt hat évtized legfontosabb eseményeit, felidézték az emlékeket, számba vették a megtett út eredményeit, sikereit. A számvetésre, visszatekintésre nagyon sokan jöttek el. Megtelt résztvevőkkel a sportcsarnokunk lelátója és a küzdőtere egyaránt. Itt voltak a képviselői annak a több mint hatezer diákunknak, akik eddig a gimnáziumban tanultak. Bizony az első generáció már túl van a hetvenedik életévén, mégis örömmel és jókedvvel érkeztek. Hasonlóan régi tanárok, többen túl a nyolcvanon. Minden évfolyamból, korábbi képzési típusból akadt képviselő. A generációk közötti kapcsolatot azok a tanárok jelentik, akik évtizedek óta itt tanítanak, sokan közülük maguk is tokaji diákok voltak. Lényegében mindenki ismer mindenkit. Az iskola szellemisége, hangulata nem változott az évek múlásával. A családias légkör, az egymás iránti szeretet és tisztelet az éltető és megtartó erő. Ennek köszönhető, hogy a szülők a gyerekeiket, a nagyszülők az unokáikat is ugyanebbe az iskolába járatják ahol ők is tanultak. A műsorban megjelentek a többgenerációs családok és meleg szavakkal emlékeztek az alma máterben eltöltött időre.
A jubileumi ünnepséget megtisztelte jelenlétével és ünnepi köszöntőt mondott Demeter Ervin kormánymegbízott, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal vezetője és Májer János Tokaj polgármestere.
Dr. Dankóné Patkó Kornélia igazgató ünnepi beszédében visszatekintett a múltra, csokorba szedte a jelen eredményeit, szólt a jövőt meghatározó stratégiai célokról. Jó érzéssel és nem titkolt büszkeséggel állapította meg, hogy az iskola története igazi sikertörténet. Folyamatos fejlődés, növekedés és társadalmi kihívásokra adott megfelelő válaszok jellemzik. Ma már hazai és nemzetközi elismerésnek örvendő szakmai és módszertani központnak, tudásbázisnak számít. Folyamatosan nő a tanulói létszám, magas a színvonal, de megmaradt a bensőséges, családias légkör.
Az eredményességet kiemelték az egyetemek és főiskolák képviselői, akik köszöntőjükben nagy hangsúlyt fektettek a gimnáziummal meglévő szakmai kapcsolatokra, együttműködési megállapodásokra. Gesztus értékű volt, hogy a Debreceni Egyetem képviselője ezt az ünnepi alkalmat használta fel az együttműködési megállapodás aláírására. A többi intézménnyel – Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola – már évtizedes a kapcsolat.
Ugyanaz mondható el az iskola külföldi kapcsolatairól is. Ezt erősítették meg köszöntőjükben a partner iskolák igazgatói. Természetesen szóltak a régi és a jelenlegi diákok képviselői, és az egykori tanárok nevében Dévald István nyugalmazott igazgató is. Emlékek, élmények, eredmények, sikerek és jókívánságok fogalmazódtak meg a beszédekben.
A köszöntő beszédek között az iskola énekkara, vegyeskara, hangszeres és vokális szólistái és táncosai szórakoztatták ünnepi műsorszámaikkal a jelenlévőket.
Felemelő és egyben megható volt, amikor a jelenlegi diákok, a tanárai kar és a csatlakozott régi diákok együtt énekelték a fináléban, hogy „mi összetartozunk”.
A rendezvény az iskola aulájában öregdiák találkozóval folytatódott. Régi diákok és tanárok a jelenlegi tanárokkal fehér asztal mellett folytatták a megemlékezést. Érzelemdús hangulat, elérzékenyült emlékezések, boldog ölelkezések közepette késő délutánig tartott az együttlét. Ezt követően kisebb nagyobb csapatokban a szüreti napon folytatták a legkitartóbbak.
Mint annyiszor, most is nagyon jó volt a Tokaji Ferenc Gimnáziumhoz tartózónak lenni!

Dr. Dankó József
tanár, öregdiák